Visst finnes en enhetlig integrativ terapi

Visst finnes en enhetlig integrativ terapi

Psykologtidsskriftet har nå publisert "Visst finnes en enhetlig integrativ terapi" (Sjøberg, J., Grøndahl, S., Ringel, H. & Aanesen, B. (2024). Tidsskrift for norsk psykologforening 61/2 s. 136-137) - klikk deg videre for link. Teksten er et tilsvar til en vitenskapelig artikkel av Oddli og Kjøs (Oddli, H.W. & Kjøs, P. (2023): Integrativ terapi. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 60/12, s. 860-871).

Les mer
Doktorgrad: En studie av mennesket i det utålelige

Doktorgrad: En studie av mennesket i det utålelige

22.05.23 16:44
av Berit Aanesen

Tone Haugs er førsteamanuensis i helse- og sosialpolitikk ved UiS, og har hovedansvar for masteremner i tverrfaglig profesjonsveiledning. Hennes doktorgradsavhandling ved Åbo Akademi, Finland; "Kampen for enheten mennesket. En omsorgsvitenskapelig studie av mennesket i det utålelige", er nå tilgjengelig her. Tone er fysioterapeut, har psykologi grunnfag, sosiologi mellomfag, hovedfag i statsvitenskap/helse og sosialpolitikk. I tillegg har hun praktisk- pedagogisk utdanning og fire års studier i Integrativ terapi.

Les mer
Tekster om veiledning med integrativ teoribakgrunn

Tekster om veiledning med integrativ teoribakgrunn

20.03.23 19:51
av Berit Aanesen

Magritt Lundestad er dosent i organisasjon og ledelse ved Oslo Met-storbyuniversitetet. Hun er ansatt i pedagogikkseksjonen på Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU). Hun ble utdannet Integrativ terapeut i 2009, og gjør bruk av det teoretiske ståstedet fra utdanningen i sin undervisning på ledelse- og veilederutdanninger for barnehagelærere på videreutdanning- og Masternivå. Hennes forskningsinteresser er knyttet til ledelse, profesjonsveiledning og organisasjonsbygging på barnehagefeltet. Vedlagt er to tekster om veiledning i lederrollene i barnehagen, styrer og pedagogisk leder, der det gjøres bruk av modeller og begreper fra Integrativ tenking:

Les mer