Doktorgrad: En studie av mennesket i det utålelige

Doktorgrad: En studie av mennesket i det utålelige

22.05.23 16:44 av Berit Aanesen

Tone Haugs er førsteamanuensis i helse- og sosialpolitikk ved UiS, og har hovedansvar for masteremner i tverrfaglig profesjonsveiledning. Hennes doktorgradsavhandling ved Åbo Akademi, Finland; "Kampen for enheten mennesket. En omsorgsvitenskapelig studie av mennesket i det utålelige", er nå tilgjengelig her. Tone er fysioterapeut, har psykologi grunnfag, sosiologi mellomfag, hovedfag i statsvitenskap/helse og sosialpolitikk. I tillegg har hun praktisk- pedagogisk utdanning og fire års studier i Integrativ terapi.

Les mer
Tekster om veiledning med integrativ teoribakgrunn

Tekster om veiledning med integrativ teoribakgrunn

20.03.23 19:51 av Berit Aanesen

Magritt Lundestad er dosent i organisasjon og ledelse ved Oslo Met-storbyuniversitetet. Hun er ansatt i pedagogikkseksjonen på Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU). Hun ble utdannet Integrativ terapeut i 2009, og gjør bruk av det teoretiske ståstedet fra utdanningen i sin undervisning på ledelse- og veilederutdanninger for barnehagelærere på videreutdanning- og Masternivå. Hennes forskningsinteresser er knyttet til ledelse, profesjonsveiledning og organisasjonsbygging på barnehagefeltet. Vedlagt er to tekster om veiledning i lederrollene i barnehagen, styrer og pedagogisk leder, der det gjøres bruk av modeller og begreper fra Integrativ tenking:

Les mer
Forskning og nyere publikasjoner

Forskning og nyere publikasjoner

21.01.22 11:34 av Berit Aanesen

Integrativ terapi er et forskningsbasert fagområde. Psykoterapifeltet er i stadig utvikling, og det pågår til enhver tid forskning på mange områder som berører integrativ terapi. Her finner du eksempler på relevante prosjekter vi vet pågår, samt linker til mer litteratur innenfor både integrativ terapi og tilstøtende fagområder. Vi arbeider for tida med å samle og presentere dette på en mer oversiktlig måte - ønsker du mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss!

Les mer