Aldring og psykisk helse - jubileumskonferanse

Aldring og psykisk helse - jubileumskonferanse

24.02.24 15:33 av Berit Aanesen

30.-31. august arrangerer vi jubileumskonferanse med tema Aldring og psykisk helse, på Borge Hotell, Tønsberg. Konferansen er åpen for alle interesserte, og er godkjent av Norsk psykologforening som 12 t vedlikeholdskurs for spesialister. Et rikholdig program med foredrag og workshops avsluttes med jubileumsmiddag lørdag 31. august. Program og påmeldingsinformasjon på neste side!

Les mer
Konkurranse: ny logo til NFIT

Konkurranse: ny logo til NFIT

20.12.23 12:31 av Berit Aanesen

I anledning jubileumsåret utlyser vi nå en konkurranse som vi håper skal gi NFIT en ny logo! Vi bruker nå dels en logo med bare navnet, slik som øverst på hjemmesiden, og dels en logo basert på maleriet “Tempel ved havet” av Skjoldvor Wiseth. Ingen av disse er tilrettelagt for digital bruk, og kvaliteten blir dermed ikke så bra. Vi lokker med gratis deltakelse på jubileumskonferansen som premie - send inn bidrag innen 1. juni 2024! Klikk deg videre for å se kriteriene:

Les mer
Webinarer: digital veiledning, terapi og etterutd.

Webinarer: digital veiledning, terapi og etterutd.

20.12.23 11:56 av Berit Aanesen

NFIT tilbyr en åpen webinar-serie med tema "Veiledning, etterutdanning og terapi på digitale plattformer". Webinaret går over tre kvelder á 2 timer, i alt 6 timer, men det er mulig å delta på bare enkeltwebinarer om det ønskes. Nå har vi vært innom bruk av kreative teknikker i veiledning, profesjonell faglig oppdatering - og da gjenstår del III: "Tele-psychotherapy as possibility and challenge" med Claudia Höfner, den 18. april. Påmelding til beritaanesen@gmail.com

Les mer
Prosesseminarer våren 2024

Prosesseminarer våren 2024

05.10.23 19:03 av Berit Aanesen

Våren 2024 arrangerer vi to prosesseminarer, hhv 8.-10. mars og 12.-14. april. Begge seminarene holdes på Borge Hotell utenfor Tønsberg, og er åpne for integrative terapeuter og studenter i integrativ terapi. Påmeldingsfrist 1. mars. Silvia Grøndahl, integrativ terapeut og supervisor, leder begge seminarene.

Les mer
Visst finnes en enhetlig integrativ terapi

Visst finnes en enhetlig integrativ terapi

01.02.24 16:56 av Berit Aanesen

Psykologtidsskriftet har nå publisert "Visst finnes en enhetlig integrativ terapi" (Sjøberg, J., Grøndahl, S., Ringel, H. & Aanesen, B. (2024). Tidsskrift for norsk psykologforening 61/2 s. 136-137) - klikk deg videre for link. Teksten er et tilsvar til en vitenskapelig artikkel av Oddli og Kjøs (Oddli, H.W. & Kjøs, P. (2023): Integrativ terapi. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 60/12, s. 860-871).

Les mer
Integrative therapy as work for the future

Integrative therapy as work for the future

04.01.24 12:59 av Berit Aanesen

Ved årsskiftet mottok vi en tekst fra Hilarion Petzold og Ilse Orth, om status og fremtid for integrativ terapi. Teksten kan absolutt anbefales, og Petzold har tidligere oppfordret til å bruke Google Translate eller liknende for de som ikke leser tysk. På neste side finnes den tyske teksten i sin helhet (som vedlegg) samt deres korte oppsummering på engelsk.

Les mer
Bøker til medlemspris

Bøker til medlemspris

20.12.23 12:19 av Berit Aanesen

Vi har noen ubrukte eksemplarer av følgende bøker, som vi nå tilbyr til medlemspris (pluss evt porto): Höhmann-Kost, A. (1995). Bevegelsesterapi. Tano Aschehoug. (50,-) Petzold, H.G. (2008). Integrativ supervisjon og organisasjonsutvikling. Filosofiske og sosialvitenskapelige perspektiver. Conflux. (400,-) Kontakt beritaanesen@gmail.com for bestilling.

Les mer
Doktorgrad: En studie av mennesket i det utålelige

Doktorgrad: En studie av mennesket i det utålelige

22.05.23 16:44 av Berit Aanesen

Tone Haugs er førsteamanuensis i helse- og sosialpolitikk ved UiS, og har hovedansvar for masteremner i tverrfaglig profesjonsveiledning. Hennes doktorgradsavhandling ved Åbo Akademi, Finland; "Kampen for enheten mennesket. En omsorgsvitenskapelig studie av mennesket i det utålelige", er nå tilgjengelig her. Tone er fysioterapeut, har psykologi grunnfag, sosiologi mellomfag, hovedfag i statsvitenskap/helse og sosialpolitikk. I tillegg har hun praktisk- pedagogisk utdanning og fire års studier i Integrativ terapi.

Les mer
Tekster om veiledning med integrativ teoribakgrunn

Tekster om veiledning med integrativ teoribakgrunn

20.03.23 19:51 av Berit Aanesen

Magritt Lundestad er dosent i organisasjon og ledelse ved Oslo Met-storbyuniversitetet. Hun er ansatt i pedagogikkseksjonen på Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU). Hun ble utdannet Integrativ terapeut i 2009, og gjør bruk av det teoretiske ståstedet fra utdanningen i sin undervisning på ledelse- og veilederutdanninger for barnehagelærere på videreutdanning- og Masternivå. Hennes forskningsinteresser er knyttet til ledelse, profesjonsveiledning og organisasjonsbygging på barnehagefeltet. Vedlagt er to tekster om veiledning i lederrollene i barnehagen, styrer og pedagogisk leder, der det gjøres bruk av modeller og begreper fra Integrativ tenking:

Les mer