Fagseminar om kjønnsmangfold og kjønnsinkongruens

Fagseminar om kjønnsmangfold og kjønnsinkongruens

08.04.21 15:22 av Berit Aanesen

Et åpent fagseminar i tre deler, med Ruth Eckhoff og Birna Rørslett. Del I 22. april: Hvordan kan vi som integrative terapeuter møte kjønnsmangfoldet / personer som opplever kjønnsinkongruens og / eller deres pårørende? Del II 10. juni: Samfunnsperspektiver Del III høsten 2021 (dato kommer): Forsknings- og utviklingsprosjekter Påmelding, fagplan og mer info: beritaanesen@gmail.com, 95051299

Les mer
Litteratursamling

Litteratursamling

16.10.17 20:03 av Berit Aanesen

Et utvalg av artikler, notater og annen integrativ-terapeutisk relevant litteratur. Merk at i endel referanser er kolon-tegn (:) erstattet med understrek (_), og kursivering i kildehenvisninger er utelatt. Enkelte lange titler er også avkortet med (...).

Les mer