Integrativ terapi er

 -  en solid teoretisk, faglig og vitenskapelig forankret psykoterapeutisk retning

 -  rettet mot både individer og grupper, med fokus på helse, støtte, mestring og personlig utvikling

 -  ressursorientert, kroppsbevisst og kreativitetsfremmende, med blikk for hele mennesket i hele sin livssammenheng

Forskning som pågår nå

Forskning som pågår nå

Integrativ terapi er et forskningsbasert fagområde. Psykoterapifeltet er i stadig utvikling, og det pågår til enhver tid forskning på mange områder som berører integrativ terapi. Her finner du eksempler på relevante prosjekter vi vet pågår. Ønsker du mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss!

Les mer
NFIT er medlem av Akademisk Studieforbund.  Interessert i våre kurs og utdanninger? Ta kontakt for mer informasjon!