Integrativ terapi er

 -  en solid teoretisk, faglig og vitenskapelig forankret psykoterapeutisk retning

 -  rettet mot både individer og grupper, med fokus på helse, støtte, mestring og personlig utvikling

 -  ressursorientert, kroppsbevisst og kreativitetsfremmende, med blikk for hele mennesket i hele sin livssammenheng

Artikkel: tripleksrefleksjon i praksis

Artikkel: tripleksrefleksjon i praksis

Ny og spennende artikkel på trykk i Psykologtidsskriftet! Jan Sjøberg, Ulrike Mathias-Wiedemann og Hilarion G. Petzold: Tripleksrefleksjon fra integrativ terapi og supervisjon: en modell for kompetanseutvikling og praksis.

Les mer
Doktorgrad: En studie av mennesket i det utålelige

Doktorgrad: En studie av mennesket i det utålelige

Tone Haugs er førsteamanuensis i helse- og sosialpolitikk ved UiS, og har hovedansvar for masteremner i tverrfaglig profesjonsveiledning. Hennes doktorgradsavhandling ved Åbo Akademi, Finland; "Kampen for enheten mennesket. En omsorgsvitenskapelig studie av mennesket i det utålelige", er nå tilgjengelig her. Tone er fysioterapeut, har psykologi grunnfag, sosiologi mellomfag, hovedfag i statsvitenskap/helse og sosialpolitikk. I tillegg har hun praktisk- pedagogisk utdanning og fire års studier i Integrativ terapi.

Les mer
Invitasjon til supervisjonsseminarer

Invitasjon til supervisjonsseminarer

NFIT inviterer til supervisjonsseminarer med Heini Ringel - ett i Stavanger 22.-23. september (12 t totalt), og ett i Oslo 10.-11. november (12 t totalt). Seminarene er støttet av Helsedirektoratet og av Akademisk Studieforbund. For mer informasjon, påmelding, studieplan etc - les videre eller ta kontakt!

Les mer
Tekster om veiledning med integrativ teoribakgrunn

Tekster om veiledning med integrativ teoribakgrunn

Magritt Lundestad er dosent i organisasjon og ledelse ved Oslo Met-storbyuniversitetet. Hun er ansatt i pedagogikkseksjonen på Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU). Hun ble utdannet Integrativ terapeut i 2009, og gjør bruk av det teoretiske ståstedet fra utdanningen i sin undervisning på ledelse- og veilederutdanninger for barnehagelærere på videreutdanning- og Masternivå. Hennes forskningsinteresser er knyttet til ledelse, profesjonsveiledning og organisasjonsbygging på barnehagefeltet. Vedlagt er to tekster om veiledning i lederrollene i barnehagen, styrer og pedagogisk leder, der det gjøres bruk av modeller og begreper fra Integrativ tenking:

Les mer
Glimt fra ANSE Summer University 2022

Glimt fra ANSE Summer University 2022

ANSE Summer University hadde i år en workshop med Jan Sjøberg, med temaet "How to discover and reflect upon power dynamics and power structures to facilitate empowerment for the client - by the help of the four-level triplex reflection model from integrative supervision (Petzold).

Les mer
NFIT er medlem av Akademisk Studieforbund.  Interessert i våre kurs og utdanninger? Ta kontakt for mer informasjon!