Integrativ terapi er

 -  en solid teoretisk, faglig og vitenskapelig forankret psykoterapeutisk retning

 -  rettet mot både individer og grupper, med fokus på helse, støtte, mestring og personlig utvikling

 -  ressursorientert, kroppsbevisst og kreativitetsfremmende, med blikk for hele mennesket i hele sin livssammenheng

Tekster om veiledning med integrativ teoribakgrunn

Tekster om veiledning med integrativ teoribakgrunn

Magritt Lundestad er dosent i organisasjon og ledelse ved Oslo Met-storbyuniversitetet. Hun er ansatt i pedagogikkseksjonen på Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU). Hun ble utdannet Integrativ terapeut i 2009, og gjør bruk av det teoretiske ståstedet fra utdanningen i sin undervisning på ledelse- og veilederutdanninger for barnehagelærere på videreutdanning- og Masternivå. Hennes forskningsinteresser er knyttet til ledelse, profesjonsveiledning og organisasjonsbygging på barnehagefeltet. Vedlagt er to tekster om veiledning i lederrollene i barnehagen, styrer og pedagogisk leder, der det gjøres bruk av modeller og begreper fra Integrativ tenking:

Les mer
Fagkonferanse med relasjoner som tema: 3. juni '23

Fagkonferanse med relasjoner som tema: 3. juni '23

Fagkonferansen "Relasjoner i sosial og økologisk sammenheng" arrangeres 3. juni i Oslo. Prof. Hilarion Petzold kommer fra Tyskland med foredraget Modes of „therapeutic relationality” – multiple perspectives of a complex concept, og psykoterapeut Michael Gad kommer fra Danmark med foredraget "En neuroaffektiv tilgang til kropsorienteret relationsarbejde". Noen av våre norske kolleger vil holde workshops (foreløpige temaer: maktdynamikker og maktstrukturer i veiledning / Jan Sjøberg, kunst som katalysator for relasjonsarbeid / Berit Aanesen. Vi er også i dialog med flere workshopholdere). For mer detaljer og påmelding: trykk på "les mer".

Les mer
Glimt fra ANSE Summer University 2022

Glimt fra ANSE Summer University 2022

ANSE Summer University hadde i år en workshop med Jan Sjøberg, med temaet "How to discover and reflect upon power dynamics and power structures to facilitate empowerment for the client - by the help of the four-level triplex reflection model from integrative supervision (Petzold).

Les mer
Forskning og nyere publikasjoner

Forskning og nyere publikasjoner

Integrativ terapi er et forskningsbasert fagområde. Psykoterapifeltet er i stadig utvikling, og det pågår til enhver tid forskning på mange områder som berører integrativ terapi. Her finner du eksempler på relevante prosjekter vi vet pågår, samt linker til mer litteratur innenfor både integrativ terapi og tilstøtende fagområder. Vi arbeider for tida med å samle og presentere dette på en mer oversiktlig måte - ønsker du mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss!

Les mer
NFIT er medlem av Akademisk Studieforbund.  Interessert i våre kurs og utdanninger? Ta kontakt for mer informasjon!