Norsk forening for integrativ terapi ble opprettet i 1984, med formål å utdanne nye integrative terapeuter i Norge, være en interesseorganisasjon som ivaretar både terapeuter og studenters faglige behov, og å fremme samarbeid med tilgrensende terapiretninger nasjonalt og internasjonalt. Vi er den eneste utdanningsinstitusjonen innen integrativ terapi i Norden, og organiserer også ulike kurs, seminarer og faglig oppdatering som styrker integrative terapeuters fagkompetanse. Gjennom vårt medlemskap i Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP), er vi også engasjerte i arbeidet med å utvikle psykoterapiprofesjonen og utforme regelverk for psykoterapi i Norge. Vi er opptatt av å holde en høy faglig og etisk standard.  

Norsk forening for integrativ terapi organiserer utdanningen av integrative terapeuter i Norge, i tett samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og med Europäischen Akademie für biopsychosoziale Gesundheit, Naturtherapie und Kreativitätsförderung (EAG)/ Fritz Perls Institutt (FPI) i Düsseldorf, Tyskland.

Styret 2019
Leder: Jan Sjøberg (tlf 99019707) fra 1/7-19

Nestleder og internasjonalt ansvarlig: Silvia B. Grøndahl (tlf 95111592)

Kasserer: Nils Johan Aulie (tlf 90693621)
Sekretær: Berit Aanesen (tlf 9501299)

Styremedlem: Hanne V. Madsen (tlf 40505073)

Studentrepresentanter: Linn Thorsen og Elisabeth Nybø

Utdannings- og forskningsutvalg:  Ingunn Vatnøy, Jan Sjøberg og Silvia B. Grøndahl

Kontaktperson til Norsk Forbund for Psykoterapi: Berit Aanesen, vara: Hanne V. Madsen

Faglig etisk råd (har rådgivende funksjon overfor styret i klagesaker fra klienter):
Gudrun Nordmo, tlf 22227345 (p), 90641841 (m)
Ruth Eckhoff
Christopher Knill, tlf 90752475

Valgkomite:  Hanne V. Madsen (tlf 40505073)

Organisasjonsnummer: 982299241