Fagseminar: kjønnsmangfold og kjønnsinkongruens (III av III)

https://www.integrativ-terapi.no/informasjon/nyheter/vis/?T=Fagseminar%20om%20kj%C3%B8nnsmangfold%20og%20kj%C3%B8nnsinkongruens&ID=24168&af=1

Detaljer

Dato torsdag 09. september 2021
Klokkeslett 18:0020:00
Kalender Åpen kalender