Fagseminar: kjønnsmangfold og kjønninkongruens (II av III)

Del 2. Samfunnsperspektiver på kjønnsmangfold og kjønnsinkongruens. Hovedpunkter i mediadebatter de siste årene. Utenforskap, mikroaggresjoner og interseksjonalitet. Hvordan jobbe med egne holdninger på dette området? Utfordringer i parforhold ved kjønnsinkongruens. Integrativ parterapi. Ruth og Birna Rørslett innleder. Det blir anledning til å stille spørsmål. Refleksjon og diskusjon. 

Detaljer

Dato torsdag 10. juni 2021
Klokkeslett 18:0020:00
Kalender Åpen kalender