Praksisorientert supervisjon v/ Gudrun Nordmo

Avholdes på USN Campus Drammen.  Medlemmer, integrative terapeuter og studenter i integrativ terapi prioriteres.  Etter 20. april åpner vi for andre kvalifiserte deltakere dersom plassen tillater det.  Deltakere inviteres til å ha med seg en anonymisert prosessbeskrivelse fra egen praksis, der klienten har samtykket til at prosessen tas opp i veiledning.  Pris: 500,- for medlemmer, 1000 for øvrige.  Kontakt, mer informasjon og påmelding: beritaanesen@gmail.com

Detaljer

Dato lørdag 08. mai 2021
Klokkeslett 10:0019:00
Kalender Åpen kalender