Utdanningsinstitusjoner:
EAG / FPI; Europäische Akademie für bio-psycho-soziale Gesundheit / Fritz Perls Institutt; Düsseldorf, Tyskland.  Her ligger opprinnelsen til den integrative tradisjonen.
Donau-Universität Krems, Department für Psychotherapie und Biopsychosoziale Gesundheit

European Association for Integrative Therapy and Supervision; EAIT: en paraplyorganisasjon for de nasjonale organisasjoner og utdanningsinstitusjoner for integrativ terapi i Europa. 


Behandlingsinstitusjoner:
Modum Bad - en diakonal riksdekkende institusjon for psykiatrisk behandling, forskning og formidling
Viken senter for psykiatri og sjelesorg

Organisasjoner:
Norsk Forbund for Psykoterapi
ANSE - Association of National organisations for Supervision in Europe,  har nasjonale veilederorganisasjoner i over 20 europeiske land
Veiledernettverket Nosco er den norske representanten i ANSE
Conflux forlag: her kan du blant annet finne boken Integrativ supervisjon og organisasjonsutvikling
Akademisk studieforbund: et studieforbund for arbeidstakerorganisasjoner som har medlemmer med høyskole- eller universitetsbakgrunn. Gjennom formidling av statstilskudd, stipender, kurs og konferanser arbeider AKS for bedre studievirksomhet i medlemsforeningene.