Tidsskriftsamling

Tidsskriftsamling

Publisert av Berit Aanesen den 24.09.17. Oppdatert 25.10.17.

Utdrag fra innholdsfortegnelsene (se utfyllende tekst i vedlagte tidsskrifter nederst på sida - vi beklager at noen dessverre er dårlig tilrettelagt for visning på nett, slik at sidetallene kommer litt hulter til bulter):

Desember 2005
Artikkel: Prososial adferd (Ingunn Vatnøy)
Artikkel: Heideggers omsorgsbegrep "Sorge" (Torill Linnerud)
Relasjonsformer i Integrativ terapi, og presentasjon gr. 10
Grunnregelen i Integrativ terapi

April 2006
Attribusjonsteori (Gudrun Nordmo og Ruth Eckhoff)
Tollefsrudprosjektet - hva er det?
Intervju med avtroppende leder i NFIT, Ingunn Vatnøy
Intervju med Integrativ terapis grunnlegger; Hilarion G. Petzold

August 2006
Intervju med Silvia B. Grøndahl
Sensitivitet og eks-sentrisitet (Torill S. Linnerud)
Aggresjon og destruktivitet (Arild Stensland)
Viken senter for psykiatri og sjelesorg
Billedterapi og aggresjon. Intervju med Hildbjørg Solstad
Intervju med Heinz Peters
NFIT må satse (Heini Ringel)
Bokanmeldelse: Haugsgjerd, S., Jensen, P., Karolsson, B., Løkke, J.A. (2004). Perspektiver på psykisk lidelse - å forstå, beskrive og behandle (2.utg.).  Oslo: Gyldendal Akademisk.

Desember 2006
Tollefsrud Institutt (Heini Ringel)
Artikkel: Kroppens fenomenolog: Maurice Merleau-Ponty (Torill S. Linnerud)
Artikkel: Forsvar, reaksjon og fleksibel balanse: Integrativ terapi i praksis (Bjørn Klunde)

1-2007
Artikkel: Sosiale representasjoner (Jeanette M. Musæus)
Nytt fra Tollefsrud (Heini Ringel)
Presentasjon av mastergradueringer
Presentasjon av utdannings- og forskningsutvalget

2-2008
Hva er identitet? (Anita Stokkeland, Laila Olsen, Liv Berit Olsen og Marie Farstad)
Integrering og differensiering. Psykoterapifeltet (Ingunn Vatnøy)
Kompetansegruppe for kreative medier (Birgitte Pedersen)
Intensivseminar i Tyskland (Anita M. Flåten)
Verdivalg i hverdagen - om å holde sin sti ren (Arild Steinsland)
Bokanmeldelse: Tafjord, T., Stensland, A. (2008). Verdivalg i hverdagen. Oslo: Humanist forlag
Presentasjon av Kari Nedberg (Anita M. Flåten)
Kurstilbud 2009
Takk til Tollefsrud

1-2009
Afrika kaller (Birgitte P. Grannes)
Presentasjon av gruppe 11 (Anita M. Flåten)
En fagdag i sanddynene på Jæren (Arild Stensland)
Kreative medier (Ingunn Vatnøy)
Vis meg ditt ansikt (Steinar Bjartveit)
Integrativ ledelse (Heini Ringel)

1-2010
Resilience i alderdommen (Lotti Müller, Hilarion G. Petzold)
Integrative therapy with adolescents - a biopsychosocial developmental approach (Hilarion G. Petzold)
Intervju med gruppe 10 som graduerte i oktober 2009 (Sylfest Abelsnes)
Rapport fra prosjektgruppa for arbeidet med mastergrad i Integrativ terapi (Nils Johan Aulie og Marie Farstad)

2-2010
25 år med Integrativ terapi.  Intervju med Gudrun Nordmo
Intervju med Hilarion Petzold
Innføring i den integrative rådgivning og terapi for rusmisbrukere (Wolfgang Ebert og Barbara Könnecke-Ebert)
"Something is better unspoken" (Inger Marie Frogner)

1-2011
Mindfulness og integrativ terapi (Gudrun Nordmo)
"Handbuch der Intergrativen Therapie" (Anton Leitner)
Sommeruniversitetet i Stavanger (Arild Stensland)
Del II: Innføring i den integrative rådgivning og terapi for rusmisbrukere (Wolfgang Ebert og Barbara Könnecke-Ebert)
Prosjektet "Mastergrad i Integrativ terapi" (Nils Johan Aulie)