Tidsskrift for integrativ terapi - eldre årganger

Tidsskrift for integrativ terapi - eldre årganger

Publisert av Berit Aanesen den 24.09.17. Oppdatert 18.12.23.

For perioden 1995 - 2005 har vi dessverre bare papirversjoner, og her finner du hovedpunkter fra innholdsfortegnelsene.  Ta kontakt om du ønsker kopi av noe.  For perioden fra 2005-2011 har vi pdf av de fleste tidsskriftene, de som er merket med * i oversiktslisten - se da vedlegg nederst på sida (vi beklager at noen dessverre er dårlig tilrettelagt for visning på nett, slik at sidetallene kommer litt hulter til bulter):

1 - 1995

Om livssynshumanisme og integrativ terapi (Arild Stensland)

Bokanmeldelse Annette Höhmann-Kost / "Bevegelsesterapi" (Jørn M. Støback)

Tanker fra kurs med Hilarion Petzold om bevegelsesterapi i psykoterapien (Silvia Grøndahl)

 

2 - 1995

Bokomtale Irvin D. Yalom / "The theory and practice of group psychotherapy" (Ruth Eckhoff)

Bokomtale Johan Cullberg / "Dynamisk psykiatri i teori og praksis" (Sverre Lundevall)

 

1 - 1996

Praktiske aspekter ved ko-respondens

Oversikt over aktuell litteratur fra Zeitschrift für vergleichende Psychotherapie und Methodenintegration, Junfermann Verlag

 

2 - 1996

Kontaktaspektet ved samhandling (utdrag fra boken "Innføring i integrativ terapi, grunnlag og praksis" / D. Rahm, H. Otte, S. Bosse, H. Ruhe-Hollenbach, til norsk v Jørn M. Støback)

 

3 - 1996

Ko-respondens. Situasjons-aspektet i ko-respondensprosessen (utdrag fra boken "Innføring i integrativ terapi, grunnlag og praksis" / D. Rahm, H. Otte, S. Bosse, H. Ruhe-Hollenbach, til norsk v Jørn M. Støback)

 

1 og 2 - 1997

Integrativ terapi belyst ved "Tommy og Tigern": å finne seg selv i kroppen. Utdrag av foredrag holdt på Traumedagen i Stavanger 1996, v Elisabeth Høydal

 

3 - 1997 og 1 - 1998

(kun organisatorisk materiale)

 

2 - 1998

Posttraumatisk stress disorder. Referat fra fordypningskurs med H. Petzold (Silvia Grøndahl)

Kroppsselv og interkroppslighet (Ruth Eckhoff, bearbeidet utdrag fra hovedoppgave i musikkterapi)

 

3 - 1998

Vitenskapstreet som metode til hovedoppgave (Ruth Eckhoff)

Litteraturgrunnlaget for Integrativ terapi; Litteraturliste pr. juni 1997

Artikler om integrativ terapi og integrativ bevegelsesterapi

 

1 - 1999

Integrativ terapi (Hilarion Petzold, fra Petzold & Sieper "Integration und Kreation")

 

2 - 1999

Metateori om drømmearbeid - utdrag fra referat fra et spesialseminar med Renate Frümann (Toril Goksøyr)

 

3 - 1999

Prosessuell diagnostikk - oversettelser og bearbeiding av materiale fra kurs med Ilse Everding (Ingunn Vatnøy)

 

1 - 2000

(kun organisatorisk innhold)

 

2 - 2000

Voksne møter barnet i seg selv (Arild Stensland)

 

3 - 2000

Omtale av gradueringsoppgave: "Integrativ terapi. Bevegelsesterapi som metode i behandling av kvinner med alkohol- og medikamentavhengighet." (Lise Skage).

 

1 - 2001

(kun organisatorisk innhold)

 

2 - 2001

Pasienten som partner eller kasus og motstander (Svein Robberstad)

 

3 - 2001

Rammebetingelser for integrativ terapi utdanning (Riitta-Liisa Olsen)

 

1 - 2002

Æresdrap - en problematikk også terapeuten kan møte i sitt arbeid (Margrete Sørensen)

Konseptet egenerfaring i utdanning (Riitta-Liisa Olsen)

 

2 - 2002

Den "curriculære" plassen for egenerfaring i Integrativ terapi, og Empiriske undersøkelser (Riitta-Liisa Olsen)

 

1 - 2003

Mannsrolle-seminar for menn: En motsetning i seg selv? (Heini Ringel)

Forskning og dokumentasjon i Integrativ terapi (Heini Ringel)

 

2 - 2003
(Kun organisatorisk materiale)

 

4 - 2003
ADHD in a prison. A report from the practice field (Erik Tveit)

1 - 2004, 2 - 2004, 1 - 2005
(Kun organisatorisk materiale)

2 - 2005
Hva er en integrativ tilnærming til psykoterapi? Velkomsttale på symposiet ved 20-årsjubileet (Ingunn Vatnøy)
Integrativ terapi - en betydningsfull nisje innen psykoterapien (Marie Farstad, Heini Ringel)
Personlig suverenitet - arbeid med kreative medier i supervisjon og coaching (Gudrun Nordmo, Silvia B. Grøndahl)
Roller og rolleatferd - i min nåværende livssituasjon (Riitta-Liisa Olsen, Heini Ringel)
Skjematerapi - en integrativ tilnærming til behandling av alvorlige personlighetsforstyrrelser (Tor Erik Nysæter, Ingrid Kåsi, Hans M. Nordahl)

Desember 2005*
Artikkel: Prososial adferd (Ingunn Vatnøy)
Artikkel: Heideggers omsorgsbegrep "Sorge" (Torill Linnerud)
Relasjonsformer i Integrativ terapi, og presentasjon gr. 10
Grunnregelen i Integrativ terapi

April 2006*
Attribusjonsteori (Gudrun Nordmo og Ruth Eckhoff)
Tollefsrudprosjektet - hva er det?
Intervju med avtroppende leder i NFIT, Ingunn Vatnøy
Intervju med Integrativ terapis grunnlegger; Hilarion G. Petzold

August 2006*
Intervju med Silvia B. Grøndahl
Sensitivitet og eks-sentrisitet (Torill S. Linnerud)
Aggresjon og destruktivitet (Arild Stensland)
Viken senter for psykiatri og sjelesorg
Billedterapi og aggresjon. Intervju med Hildbjørg Solstad
Intervju med Heinz Peters
NFIT må satse (Heini Ringel)
Bokanmeldelse: Haugsgjerd, S., Jensen, P., Karolsson, B., Løkke, J.A. (2004). Perspektiver på psykisk lidelse - å forstå, beskrive og behandle (2.utg.).  Oslo: Gyldendal Akademisk.

Desember 2006*
Tollefsrud Institutt (Heini Ringel)
Artikkel: Kroppens fenomenolog: Maurice Merleau-Ponty (Torill S. Linnerud)
Artikkel: Forsvar, reaksjon og fleksibel balanse: Integrativ terapi i praksis (Bjørn Klunde)

1-2007*
Artikkel: Sosiale representasjoner (Jeanette M. Musæus)
Nytt fra Tollefsrud (Heini Ringel)
Presentasjon av mastergradueringer
Presentasjon av utdannings- og forskningsutvalget

2-2007
Arbeid med seg selv som konsept (Annette Höhmann-Kost, Frank Siegele)
Spiritual and Transpersonal Aspects in Integrative Body and Movement Therapy (IBT) (Bettina Hausmann)
Betydningen av bevegelsestrening i terapeututdanning (Gudrun Nordmo)

1-2008
Evolutionary psychology, life history theory and psychotherapy integration (Leif Edward Ottesen Kennair)

2-2008*
Hva er identitet? (Anita Stokkeland, Laila Olsen, Liv Berit Olsen og Marie Farstad)
Integrering og differensiering. Psykoterapifeltet (Ingunn Vatnøy)
Kompetansegruppe for kreative medier (Birgitte Pedersen)
Intensivseminar i Tyskland (Anita M. Flåten)
Verdivalg i hverdagen - om å holde sin sti ren (Arild Steinsland)
Bokanmeldelse: Tafjord, T., Stensland, A. (2008). Verdivalg i hverdagen. Oslo: Humanist forlag
Presentasjon av Kari Nedberg (Anita M. Flåten)
Kurstilbud 2009
Takk til Tollefsrud

1-2009*
Afrika kaller (Birgitte P. Grannes)
Presentasjon av gruppe 11 (Anita M. Flåten)
En fagdag i sanddynene på Jæren (Arild Stensland)
Kreative medier (Ingunn Vatnøy)
Vis meg ditt ansikt (Steinar Bjartveit)
Integrativ ledelse (Heini Ringel)

1-2010*
Resilience i alderdommen (Lotti Müller, Hilarion G. Petzold)
Integrative therapy with adolescents - a biopsychosocial developmental approach (Hilarion G. Petzold)
Intervju med gruppe 10 som graduerte i oktober 2009 (Sylfest Abelsnes)
Rapport fra prosjektgruppa for arbeidet med mastergrad i Integrativ terapi (Nils Johan Aulie og Marie Farstad)

2-2010*
25 år med Integrativ terapi.  Intervju med Gudrun Nordmo
Intervju med Hilarion Petzold
Innføring i den integrative rådgivning og terapi for rusmisbrukere (Wolfgang Ebert og Barbara Könnecke-Ebert)
"Something is better unspoken" (Inger Marie Frogner)

1-2011*
Mindfulness og integrativ terapi (Gudrun Nordmo)
"Handbuch der Intergrativen Therapie" (Anton Leitner)
Sommeruniversitetet i Stavanger (Arild Stensland)
Del II: Innføring i den integrative rådgivning og terapi for rusmisbrukere (Wolfgang Ebert og Barbara Könnecke-Ebert)
Prosjektet "Mastergrad i Integrativ terapi" (Nils Johan Aulie)