Nye integrative terapeuter!

Nye integrative terapeuter!

Publisert av Berit Aanesen den 17.06.20. Oppdatert 10.06.21.

 Juni 2021: Eirill H. Sund og Elisabeth Nybø har fullført utdanningen og er godkjente integrative terapeuter! 

Eirill har skrevet avsluttende eksamensoppgave om "Hvordan forstå og jobbe terapeutisk med skadelig stress i rammene av symptomreduksjon innenfor psykosomatiske symptomer".  Hun har siden 2017 jobbet som terapeut og veileder i Ellinor Markaskard AS i Tønsberg, og opplever å ha hatt stor nytte av integrative perspektiver og teknikker i arbeidet med kunder.  Hun legger særlig vekt på ressursfokuset, og det brede spekteret av innfallsvinkler og teknikker. 

 

 

Elisabeths avsluttende skriftlige oppgave har tittelen "Hvordan kan forståelsen av Leib gi økt innsikt i et kreftrehabiliteringsperspektiv?"  Elisabeth arbeider på CatoSenteret i Son med kreftrehabilitering, og har gjennom hele studiet etterstrebet å integrere integrativ terapi i dette arbeidet - noe hun erfarer har en klar nytte og overføringsverdi.  Hun er den første kreftsykepleieren som har utdannet seg innen denne terapiretningen - forhåpentligvis den første av flere! Elisabeth har planer om å starte selvstendig terapipraksis etterhvert.

 

April 2021: Heidi Marie Høydal er nå godkjent som integrativ terapeut! 

Hun har praksis i Vikersund, Modum, og er i tillegg pedagogisk-psykologisk rådgiver i videregående opplæring med psykisk helse, læringsmiljø og autisme som hovedområder.  Hun tilbyr individualterapi, veiledning individuelt og i gruppe, foredrag og undervisning.  

 

 


Juni 2020: Dorota van Tiggelen har fullført sitt studium og er godkjent integrativ terapeut.

  Hennes skriftlige eksamensoppgave har tittelen "Hvordan min selverfaring fra prosessorienterte samlinger har påvirket min profesjonelle utvikling som integrativ terapeut"; et retrospektivt arbeid som beskriver hennes terapeutiske utviklingsprosess tilknyttet studiet i integrativ terapi. 

 

 

Juni 2019: Heidi Teschke og Berit Aanesen har nå bestått alle krav i studieplanen, og er godkjente integrative terapeuter.

  Heidi Teschkes skriftlige eksamen er en forskningsforberedelse til en masteroppgave ved USN med tittelen: "Å leve med langvarige smerte. Veien til en bedre hverdag for noen pasienter med langvarige smerte?"

 

 

 

  Berit Aanesens skriftlige eksamen er publisert som artikkelen Aanesen, B.A. & Vatnøy, I. (2019).  Hvordan kan tripleksrefleksjonsmodellen anvendes i e-postbasert terapi?  Tidsskrift for psykisk helsearbeid 16(3), 147-157.