Nye integrative terapeuter!

Nye integrative terapeuter!

Publisert av Berit Aanesen den 17.06.20. Oppdatert 23.04.21.

April 2021: Heidi Marie Høydal er nå godkjent som integrativ terapeut! 

Hun har praksis i Vikersund, Modum, og er i tillegg pedagogisk-psykologisk rådgiver i videregående opplæring med psykisk helse, læringsmiljø og autisme som hovedområder.  Hun tilbyr individualterapi, veiledning individuelt og i gruppe, foredrag og undervisning.  

 

 


Juni 2020: Dorota van Tiggelen har fullført sitt studium og er godkjent integrativ terapeut.

  Hennes skriftlige eksamensoppgave har tittelen "Hvordan min selverfaring fra prosessorienterte samlinger har påvirket min profesjonelle utvikling som integrativ terapeut"; et retrospektivt arbeid som beskriver hennes terapeutiske utviklingsprosess tilknyttet studiet i integrativ terapi. 

 

 

Juni 2019: Heidi Teschke og Berit Aanesen har nå bestått alle krav i studieplanen, og er godkjente integrative terapeuter.

  Heidi Teschkes skriftlige eksamen er en forskningsforberedelse til en masteroppgave ved USN med tittelen: "Å leve med langvarige smerte. Veien til en bedre hverdag for noen pasienter med langvarige smerte?"

 

 

 

  Berit Aanesens skriftlige eksamen er publisert som artikkelen Aanesen, B.A. & Vatnøy, I. (2019).  Hvordan kan tripleksrefleksjonsmodellen anvendes i e-postbasert terapi?  Tidsskrift for psykisk helsearbeid 16(3), 147-157.