Ny utdanningsoppstart: januar '22!

Ny utdanningsoppstart: januar '22!

Publisert av Berit Aanesen den 25.09.21.

Det første halvåret vil samlingene være som følger:

20.-23. januar 2022: Kroppslig erfaring - grunnlaget for kompleks økologisk fornemmelse. Prosessorientert selverfaringsgruppe. Tentativt: Borge Hotell, Vestfold

10.-12. mars 2022: Integrativ grunnlagsteori. Fagseminar. Tentativt: Oslo.

21.-24. april 2022: Terapeutisk relasjonskompetanse: avstand og nærhet. Prosessorientert selverfaringsgruppe. Tentativt: Borge Hotell, Vestfold. 

9.-11. juni 2022: Integrativ leib-teori og bevegelsesterapi. Fagseminar. Tentativt: Oslo.

13.-19. juni: skriftlig hjemmeeksamen

Studieplan for første halvdel av studiet samt tilhørende litteraturoversikt er under oppdatering og kommer her om litt: https://www.integrativ-terapi.no/ekstra1/Del%20I%20Psykoterapi%20Integrativ%20terapi/, men kan også fås ved kontakt til hovedlærer Jan Sjøberg (jan.sjoberg@online.no, tlf 99019707) eller studieadministrator Berit Aanesen (beritaanesen@gmail.com, tlf 95051299).

Studieavgift blir 25000,- per semester de første to årene, deretter noe lavere i påbygningsdelen. I tillegg kommer utgifter til litteratur, reise, kost og losji. Det må dessuten påregnes kostnader til obligatorisk egenterapi og kroppsbevisstgjørende trening som yoga, qi gong, eller liknende.

Pensumlitteratur Integrativ terapi VIT100 vår 2022.pdf
Studieplan Psykoterapi- Integrativ terapi NFIT 2022-2024 (1).pdf
Timeplan vår 2022.pdf