Litteratursamling

Litteratursamling

Publisert av Berit Aanesen den 16.10.17. Oppdatert 12.01.21.

Her finner man vedlagt utvalgte artikler, notater og annen integrativ-terapeutisk litteratur.  

Linker til nyere artikler, masteroppgaver og annet knyttet til integrativ terapi:

Aanesen, B.A., Vatnøy, I.: Hvordan kan tripleksrefleksjonsmodellen anvendes i e-post-basert terapi? (Tidsskrift for psykisk helsearbeid (03) 2019)

 

For de som behersker tysk, anbefaler vi også disse kildene: 
- En kontinuerlig oppdatert liste over publikasjoner fra EAG (Europäischen Akademie für psychosoziale Gesundheit). Disse har sammendrag på engelsk.
Integrative Therapie I-III
Junfermann: der Online-Buch-laden für Psychologie, Therapie, NLP und mehr