Litteratursamling

Litteratursamling

Publisert av Berit Aanesen den 16.10.17. Oppdatert 20.04.21.

Her finner man vedlagt utvalgte artikler, notater og annen integrativ-terapeutisk litteratur.  

Linker til nyere artikler, masteroppgaver og annet knyttet til integrativ terapi:

Aanesen, B.A., Vatnøy, I.: Hvordan kan tripleksrefleksjonsmodellen anvendes i e-post-basert terapi? (Tidsskrift for psykisk helsearbeid (03) 2019)

 

For de som behersker tysk, anbefaler vi også disse kildene: 
- En kontinuerlig oppdatert liste over publikasjoner fra EAG (Europäischen Akademie für psychosoziale Gesundheit). Disse har sammendrag på engelsk.
Integrative Therapie I-III
Junfermann: der Online-Buch-laden für Psychologie, Therapie, NLP und mehr

Eckhoff, R. Vitenskapstreet som metode i hovedfagsarbeid.pdf
Gesamtbibliographie Hilarion Gottfried Petzold (25.03.1944) 1958-2009 Updating November 2009. Polyloge. Materialien aus der Europäischen Akademie für psychosoziale Gesundheit 01 (2009).pdf
Goksøyr, T. Metateori om drømmearbeid.pdf
Integrativ terapi - optimal quality system.pdf
Kennair, L.E.O. (2002). Evolutionary psychology_ An emerging integrative perspective (...). Human Nature Review 2, 17-61.pdf
Mal til behandlingsjournal
Orth, I. & Petzold, H.G. (1995). Gruppenprozessanalyse - ein heuristiches Modell (...). Integrative Therapie 2, 197-212.pdf
Orth, I. & Petzold, H.G. (1995). Gruppenprozessanalyse (kun analyseskjemaet, overs. v Robberstad). Integrative Therapie 2.pdf
Orth, I. & Petzold, H.G. (1995). Til 'Antropologi om det skapende mennesket'. I_H.G.Petzold & J. Sieper (red.), Integration und Kreation. Paderborn_Junfermann Verlag..docx
Orth, I. Body pictures and relational body pictures..pdf
Petzold 2001 Integrative therapy in a nutshell.pdf
Petzold, H.G. & Orth, I. Integrative body and movement therapy_A multimodal approach to the 'body subject'.pdf
Petzold, H.G. (1977). Teori og praksis for arbeidet med drømmer i Integrativ terapi. Integrative Therapie 3(4), 147-175.pdf
Petzold, H.G. (1980). Terapeutens rolle og det terapeutiske forhold i Integrativ terapi. I_H.G.Petzold (Red.). Die Rolle des Therapeuten und die Therapeutische Beziehung (3. utg.). Paderborn_Junfermann.docx
Petzold, H.G. (2011). Integrative Therapie kompakt. Definitionen und Kondensate von Kernkonzepten (...). Polyloge 01-2011.pdf
Petzold, H.G., Leuenberger, R. & Steffan, A. (1999). Terapeutiske målsetninger i Integrativ terapi (litteraturlisten). I_H. Ambühl & B. Strauss (Red.), Therapieziele. Göttingen_Hogrefe Verlag.pdf
Petzold, H.G., Leuenberger, R. & Steffan, A. (1999). Terapeutiske målsetninger i Integrativ terapi. I_H.Ambühl & B. Strauss (Red.),Therapieziele. Göttingen_Hogrefe Verlag.doc
Ruud, I. (2006). Maktteoretiske spørsmål i Integrativ supervisjon. I_S.B.Grøndahl & I.P.Vatnøy (red.)_Notater i Integrativ supervisjon. Oslo_ Conflux forlag.doc
Schweighofer, A. Kleines Wörterbuch der Integrativen Therapie. Hentet 26.10.2017 fra www.fpi-publikation.de.pdf
Sjøberg, J._ Hvordan gjøres og utvikles dialoger.pdf
Sjøberg, J._ Stemning i megling.pdf
Sjøberg, J_ Masteroppgave om oppvarmingsøvelser.pdf
Sjøberg, J_ Refleksjoner over en forskningsprosess.pdf
Vatnøy, I. & Nordmo, G. (2013). Kvalitetsbevissthet og helsefremmende samarbeid i asylmottak. Hentet 25.10.2017 fra www.rvtsost.no.pdf
Vatnøy, I. Helse- og sykdomsforståelse.pdf
Vatnøy, I. Prosessuell diagnostikk.pdf