Kurs: Legemiddelsamtalen om psykofarmaka

Kurs: Legemiddelsamtalen om psykofarmaka

Publisert av Berit Aanesen den 15.09.17. Oppdatert 20.10.17.

Norsk Forening for Integrativ Terapi (NFIT) har gleden av å invitere psykoterapeuter og andre interesserte til et faglig oppdateringskurs med klinisk farmasøyt Hilde Frøyland som foreleser. 

Kurset holdes 18.-19. oktober, kl 18-21 begge dager, i Ruseløkkveien 59, Oslo. 

Psykoterapeuter møter mennesker som er opptatt av medikamenter, bruker medikamenter, eller lurer på om de har behov for og hjelp av medikamentell behandling.  Dette kurset er en mulighet til å oppdatere kunnskap for å møte klientenes behov og eventuelt veilede dem videre der egen ekspertise ikke strekker til.

Hilde Frøyland (Cand. pharm.) er klinisk farmasøyt innen psykiatri, rådgiver og informasjonsfarmasøyt ved Diakonhjemmet Sykehusapotek.  Hun har også utdanning i administrasjon og ledelse fra BI og organisasjonspsykologi fra UiO.  

Farmatid skriver: Med tverrfaglig tilnærming og nyvunnen glede over å skrive, er klinisk farmasøyt Hilde Frøyland bevisst på at hun står lagelig til for hugg når hun åpner boken Legemiddelsamtalen og klinisk kommunikasjon med å stille spørsmålet «Hva er i virkeligheten virkelighet?»Kurset gir mulighet for å tilegne seg:

  • Oversiktskunnskap over medikamentgruppene antipsykotika, antidepressiva, stemningsstabiliserende medisiner, angstdempende medisiner og sovemidler

  • Ferdigheter i systematisk innhenting av  legemiddelbrukerens oppfatninger, bekymringer og livssituasjon som kan være avgjørende for å oppnå individuelt tilpasset legemiddelterapi, og guide dem videre til medisinsk personell

  • Grunnlag for kritisk og åpen drøfting av medikamentassistert behandling

  • Forståelse for både ønskede og uønskede effekt av medikamentassistert behandling

  • Erfarings- og kunnskapsbasert holdning til psykofarmaka


Kurset er godkjent som 6t faglig oppdatering for medlemmer i NFIT.  Det er også søkt om tilsvarende godkjenning hos øvrige medlemsorganisasjoner i Norsk Forbund for Psykoterapi samt hos Norsk Sykepleierforbund.


Deltakeravgift: 1500,-.  Påmelding via mail eller telefon til Berit Aanesen (beritaanesen@gmail.com, 95051299) innen 13. oktober.