Integrativ terapi i møte med faglige omgivelser

Integrativ terapi i møte med faglige omgivelser

Publisert av Berit Aanesen den 05.07.21. Oppdatert 23.08.21.

Denne fagseminarserien er åpen for alle integrative terapeuter og medlemmer av NFIT.  Det arrangeres 4 x 1,5 t sesjoner i forbindelse med at de ulike terapiretningene tilknyttet NFP presenterer seg i løpet av fire tirsdagskvelder denne høsten: 31/8 analytisk psykologi (NFAP) og psykodrama (PIN), 28/9 integrativ terapi (NFIT) og gestaltterapi (NGF/FGT/NGI), 26/10 kunst- og uttrykksterapi (NFKUT og NIKUT) og psykosyntese (NFPT), og 30/11 (presentasjon av status for arbeidet med utredning av muligheter for felles del av utdanning - ansvar: NFP-u).  Merk at det kan bli endringer i rekkefølgen.  Vi oppfordrer til at deltakerne starter med å delta på NFPs presentasjon, og så følger vi opp fortløpende med sammenlikning og refleksjoner både på teoretisk og praktisk plan - umiddelbart etterpå: tentativt kl 1930. 

Faglig nytte og læringsmål: deltakerne vil få en oversikt over andre terapiretninger det er naturlig å sammenlikne oss med, og en bevissthet om likheter og forskjeller på teoretisk og praktisk plan.  

Påmelding til beritaanesen@gmail.com.