Fagseminar om kjønnsmangfold og kjønnsinkongruens

Fagseminar om kjønnsmangfold og kjønnsinkongruens

Publisert av Berit Aanesen den 08.04.21. Oppdatert 16.06.21.

En fagseminarserie på zoom med Ruth Eckhoff og Birna Rørslett: 

Del 3, 9. september: Forsknings- og utviklingsprosjekter i forbindelse med kjønnsmangfold og kjønnsinkongruens. Ruth presenterer et eget pågående prosjekt. Litt om prosjektet "Skeiv aldring". Aktuell litteratur. Refleksjon og diskusjon. 

For påmelding, fagplan og mer info: beritaanesen@gmail.com

 

Del 1 og 2 er allerede avholdt, men man får godt utbytte av del 3 også uten å ha vært med på disse.

Del 1: «Hvordan kan vi som integrative terapeuter møte kjønnsmangfoldet / personer som opplever kjønnsinkongruens og/eller deres pårørende?»

Det blir først et foredrag av Ruth med bildeillustrasjoner laget av Birna Rørslett (naturfotograf), Ruths partner som er transperson. 

Innhold: Hva vil det si å ikke passe inn i to-kjønnsmodellen og hva slags utfordringer i sin livssituasjon kan transpersoner / personer som opplever kjønnsinkongruens oppleve? Skeiv teori, nye begreper for kjønnsmangfold, endringer i diagnosekategorier, historikk omkring lovverk og rettigheter. Perspektiver på behandling og organisering av tilbud (fortid, nåtid og framtid). Hva kan vi bidra med som integrative terapeuter?  

Refleksjon og diskusjon i smågrupper og plenum.   


Del 2. Samfunnsperspektiver på kjønnsmangfold og kjønnsinkongruens. 10. juni. Hovedpunkter i mediadebatter de siste årene. Utenforskap, mikroaggresjoner og interseksjonalitet. Hvordan jobbe med egne holdninger på dette området? Utfordringer i parforhold ved kjønnsinkongruens. Integrativ parterapi. Ruth og Birna Rørslett innleder. Det blir anledning til å stille spørsmål. Refleksjon og diskusjon.