Faglig påfyll - to seminarer i Oslo

Faglig påfyll - to seminarer i Oslo

Publisert av Berit Aanesen den 11.05.23.

Norsk forening for Integrativ terapi arrangerer to faglig rettede seminarer på 10 timer hver:

  • «Psykopatologi» lørdag 9 september kl 9 – 19, og
  • «Angst og depresjon» søndag 10 september kl 9-19. 

 Seminarene foregår i eller i nærheten av Oslo. Tilnærmingen er ut fra Integrativ terapi – som bl.a. innebærer å trekke inn forståelse og metodikk fra ulike terapiretninger, integrert ut fra overordnet metateoretisk og vitenskapsfilosofisk overbygning. Kursleder er Jan Sjøberg, som også kan informere nærmere om studieplan og innhold (jan.sjoberg@online.no). Deltakeravgift for hvert seminar er kr 2.000 (kr 1.500 for NFIT-medlemmer). 

 

Tilbudet er lagt til rette av NFIT for studenter som mangler kursene som del av sitt ordinære utdanningsløp. Seminarene er også åpne for andre kvalifiserte deltakere - kontakt sgrndahl@gmail.com for mer informasjon og påmelding. Seminarene ses i sammenheng og man kan med fordel melde seg på begge, men det går også an å melde seg på bare ett av dem. 

Antall deltakere er begrenset til 8. 

Seminarene er økonomisk støttet av Helsedirektoratet og av Akademisk Studieforbund, og gir PFO-poeng for NFIT-medlemmer.