Endret utdanningsoppstart: april '22!

Endret utdanningsoppstart: april '22!

Publisert av Berit Aanesen den 25.09.21. Oppdatert 20.11.21.

Det første halvåret vil samlingene være som følger:

21.-24. april 2022: Kroppslig erfaring - grunnlaget for kompleks økologisk fornemmelse. Prosessorientert selverfaringsgruppe. Tentativt: Borge Hotell, Vestfold

9.-11. juni 2022: Integrativ grunnlagsteori. Fagseminar. Tentativt: Oslo.

H-22 (dato kommer senere): Terapeutisk relasjonskompetanse: avstand og nærhet. Prosessorientert selverfaringsgruppe. Tentativt: Borge Hotell, Vestfold. 

H-22 (dato kommer senere): Integrativ leib-teori og bevegelsesterapi. Fagseminar. Tentativt: Oslo.

Tentativt november 2022: skriftlig hjemmeeksamen

Studieplan for første halvdel av studiet samt tilhørende litteraturoversikt er under oppdatering og kommer her om litt: https://www.integrativ-terapi.no/ekstra1/Del%20I%20Psykoterapi%20Integrativ%20terapi/, men kan også fås ved kontakt til hovedlærer Jan Sjøberg (jan.sjoberg@online.no, tlf 99019707) eller studieadministrator Berit Aanesen (beritaanesen@gmail.com, tlf 95051299).

Studieavgift blir 25000,- per semester de første to årene, deretter noe lavere i påbygningsdelen. I tillegg kommer utgifter til litteratur, reise, kost og losji. Det må dessuten påregnes kostnader til obligatorisk egenterapi og kroppsbevisstgjørende trening som yoga, qi gong, eller liknende.

Søknad må inneholde

  • en kort, oversiktlig CV
  • vitnemål fra utdanning (bachelorgrad)
  • attest fra ett års relevant arbeidserfaring
  • motivasjonsbrev (ca 1/2 side)
  • eventuelt annen relevant dokumentasjon (andre studier, praksiserfaringer, el.l.)

I tredje utdanningsår (påbygningsdelen) vil det være krav om innsendt politiattest pga veiledet klientpraksis.

Søknad med vedlegg sendes til beritaanesen@gmail.com, og behandles fortløpende.

Pensumlitteratur Integrativ terapi VIT100 vår 2022.pdf
Studieplan Psykoterapi- Integrativ terapi NFIT 2022-2024 (1).pdf
Timeplan vår 2022.pdf