DESSVERRE AVLYST: Introduksjonskurs

DESSVERRE AVLYST: Introduksjonskurs

Publisert av Berit Aanesen den 16.06.21. Oppdatert 09.10.21.

Introduksjonsseminaret i Integrativ Terapi gir anledning til å bli kjent med en helhetlig metode for psykoterapi og personlighetsutvikling. Deltagerne vil bli kjent med kropps-orienterte og kunstterapeutiske metoder. Under seminaret vil deltakerne være aktive i egen erfaringsprosess. Arbeidet gjøres individuelt, parvis, i små grupper og med hele gruppen.

Integrativ terapi: Et konsistent teoretisk rammeverk for Integrativ terapi gjør det mulig å nyttiggjøre seg erfaring og forskningsresultater fra ulike terapeutiske retninger og motvirke ensidighet i tenkning og metodevalg.

Kurset er rettet mot både individer og grupper, med fokus på helse, støtte, mestring og personlig utvikling gjennom hele livet. Det arbeides ressursorientert, kroppsbevisst og kreativitetsfremmende, med blikk for hele mennesket i hele sin livssammenheng

Kurset retter seg særlig mot personer som er interessert i å starte videreutdanning i Integrativ Terapi for å bli Integrativ psykoterapeut og vil bli kjent med metoden. Kurset egner seg også som et enkeltstående kurs i selvutvikling og inspirasjon, og for arbeidet innenfor omsorgs- og veiledningsyrker og undervisning for f.eks. 
• Fagpersoner med ulik erfaringsbakgrunn innen helse- og sosialfag (bl.a. sykepleier, sosionom, barnevernspedagog, ergoterapeut, psykoterapeut, psykolog, lege)
• Pedagoger, diakoner og prester
• personer i ledende stillinger og andre som vil oppnå en større grad av selverkjennelse, kommunikative evner og samarbeid
• Personer som ønsker inspirasjon innen veiledning, supervisjon og coaching 

INNHOLD
Kurset er lagt opp som praktisk læring i en prosessorientert gruppe med stor grad av læring i egen erfaringsprosess. Det arbeides individuelt, parvis, i små grupper og i gruppen som helhet.

Kunnskapsmål: Få noe kjennskap til integrativ terapis teori, grunnleggende menneskesyn, intersubjektivitet, behov for kreativitet og til noen av metodene som fører til økt selvforståelse og livsmestring
Ferdighetsmål: Økt oppmerksomhet og kroppsbevissthet, evne til å observere egne tanker, følelser og å bli kjent med egne mønstre
Generell kompetanse: kunne vurdere integrativ terapi som metode i egen praksis eller som et interessant etterutdanningstilbud

Sted: Hotell Borge, Husøy, Tønsberg - et unikt lite familiedrevet hotell i rolige omgivelser med rom for refleksjon og prosessarbeid.
Prisen for overnatting og fullpensjon i enkeltrom per natt kr 1450, i dobbeltrom kr 1240, www.hotellborge.no

Kursleder: Silvia B. Grøndahl, integrativ terapeut med master i veiledning og musikkterapeut
Påmelding til: Berit Aanesen, beritaanesen@gmail.com
Fra og med 7.oktober er påmeldingen bindende. Depositum på kr 500 betales ved påmelding.

Kurspris: kr 2900

Kurstider: torsdag 16-21 (middag 18-19.15)
fredag 9-21 (lunsj 12-15 og middag 18-19.15)
lørdag 9-16 (lunsj 12-13.30)