Bokomtaler og andre refleksjoner

Bokomtaler og andre refleksjoner

Publisert av Berit Aanesen den 02.02.18.
På sikt håper vi å re-etablere et tidsskrift for integrativ terapi, som kan romme ulike tekster og refleksjoner knyttet til faget vårt.  I mellomtiden ønsker vi å åpne for muligheten til å dele tekster med andre, gjennom denne samleartikkelen.  Tekster som ønskes publisert her, oversendes Ingunn Vatnøy.

Legemiddelsamtalen (Frøyland) - Dorka Cychowska.pdf
Ny bok av A. Höhmann-Kost (omtale v H.Teschke).pdf
Psykiske lidelser (Hagen & Kennair) - Berit Aanesen.pdf
Psykopatologi_Dorota van Tiggelen_nov18.pdf