Bokomtaler og andre refleksjoner

Bokomtaler og andre refleksjoner

Publisert av Berit Aanesen den 02.02.18.
På sikt håper vi å re-etablere et tidsskrift for integrativ terapi, som kan romme ulike tekster og refleksjoner knyttet til faget vårt.  I mellomtiden ønsker vi å åpne for muligheten til å dele tekster med andre, gjennom denne samleartikkelen.  Tekster som ønskes publisert her, oversendes Ingunn Vatnøy.