Integrative terapeuter (MNFIT) som arbeider som psykoterapeuter, er ansvarsforsikret, oppfyller NFITs kvalitetssikringskrav, vedtekter og etiske retningslinjer.  Studenter i godkjent praksis er underlagt de samme etiske retningslinjer, og de har også ansvarsforsikring og kontinuerlig oppfølging av lærerHer finner du et utvalg av terapeuter og studenter - trykk på bilde for mail, eller på navn for kobling til hjemmeside:


Annette Höhmann-Kost (0049 0 7141 53744)
Arbeider i Norge en til to ganger i året, tar vanligvis imot klienter i Ludwigshafen, Tyskland.  Tilbyr også samtaler per telefon.
Integrativ bevegelsesterapeut, Diplom supervisor.  Individualterapi for voksne.  Veiledning.Arild Stensland (40402748)
Praksis (begrenset omfang) i Stokkamyrvn 20 Forus, Sandnes
Individuell terapi - veiledning - supervisjon - prosess- og utviklingskompetanse - strategi - undervisning - workshops - seminarer og konferanser.

 

 

Berit Aanesen (95051299)

 Terapipraksis (hjemmebesøk, kontorbasert, online og utendørs) hos Porselensklinikken, Porsgrunn. Tar også imot klienter via GoMentor. Likemannsveileder for LEVE.

Individualterapi - par - veiledning - selvutvikling - temaforedrag.

 


Christopher Knill
(90752475)
Kontorer: Akersgt 74 i Oslo, og på Nesodden.
Individuell terapi - parterapi - familieterapi - meditasjon - taiji
Veiledning, supervisjon og undervisning.

 

 Dorota van Tiggelen (41174493) 

Praksis i Oslo (Karl Johans gt 5) og i Horten (Svalestien 7)
Individuell terapi - veiledning - selvutvikling.  Tilbyr også online-tjenester.

 


Gudrun Nordmo
(90641841)
Praksis i Karl Johans gt 5, Oslo
Individuell terapi - utbrenthet - stressmestring - nedstemthet - angstmestring - sorg og tap - kroppslig smerte og uro - traumebearbeiding - kroppsbevissthet - selvutvikling - nærværstrening - livsvalg - meditasjonsgrupper - coaching

 

Heidi Marie Høydal (90209684)

 Praksis i Vikersund, Modum.

 Pedagogisk-psykologisk rådgiver i videregående opplæring med psykisk helse, læringsmiljø og autisme som hovedområder.  Tilbyr individualterapi, veiledning individuelt og i gruppe, foredrag og undervisning.

 

Heidi Teschke (90527805)

 Praksis i Tønsberg

Individualterapi - gruppeterapi - kroppslig bevissthet - demens (også pårørende samtale) - langvarige smerter - stressmestring - nedstemthet - traumebearbeidingHeini Ringel (90182062)
Integrativ terapeut, MSc supervisjon og coaching. Individual- og parterapi, coaching, leder- og teamutvikling. For mer info - se www.ringel.no

Ingunn Vatnøy
(91631289)
Praksis i Ruseløkkveien 59, Oslo
Individualterapi - parterapi - helseundervisning - lederstøtte - teamutvikling - profesjonsveiledning individuelt og i grupper på pasient / klientrettet arbeid

 

Jan Sjøberg (99019707)
Deltidspraksis i Oslo og på video.
Psykologspesialist, integrativ terapeut og veileder.

Psykoterapi, generell veiledning / klientrettet profesjonsveiledning og undervisning - for enkeltpersoner, par og grupper.


Lise Skage (90121304)
Driver praksis for individualterapi og parterapi i Drøbak og tilbyr også onlinetjenester.

 

 

 Silvia Josefine Grøndahl (95111592)
 Praksis i Oslo, Karl Johans gate 5.

 Individuell terapi - veiledning / coaching - selvutvikling.  Tar også imot klienter via GoMentor og tilbyr online-tjenester. 


Torill Linnerud
(99042631 e. kl. 17)
Deltidspraksis hos Aktiv Helse, Hønefoss, fra 15.1.2018
Psykolog, integrativ terapeut, master i psykisk helsearbeid.  In
dividuell terapi og gruppeterapi - depressive tilstander - sorgbearbeiding - selvfølelsesproblemer - stress- og angstmestring - tvangsproblematikk - traumebearbeiding - relasjonelle vansker - komplekse tilstander som krever en helhetlig tilnærming - veiledning. 


Studenter i godkjent praksis tar lave timepriser (400,- / 60 minutter), og tar primært imot klienter med lettere psykiske problemer (f.eks. angst, nedstemthet, depresjon, lav selvfølelse, relasjonelle problemer og/eller reaksjoner på utfordrende livssituasjoner).  De følgende har godkjenning fra NFIT:

Andi Kerr Little

Part time practice in Ruseløkkveien 59, Oslo, and online. Sessions primarily in English.  More information in her website (click name for link) or at 90602994.

Hanne Vadum Madsen (mer info kommer)
Marthe Hoff Ludvigsen (mer info kommer)
Nina Yvonne Tømte (mer info kommer)

Reidun Holter (mer info kommer)
Christel O. Thingbø (mer info kommer)
Elisabeth Nybø (mer info kommer)

Linn Thorsen (mer info kommer)
Eirill H. Sund (mer info kommer)