Er du klar?!  For å videreutvikle deg i ditt nåværende yrke, eller kanskje begynne på noe helt nytt?! Og samtidig utvikle deg selv som menneske, bli mer kjent med deg selv og dine iboende muligheter såvel som reaksjonsmønstre, i fellesskap med andre? Da kan grunnutdanningen i integrativ terapi være noe for deg!

 

Om studiet: Frem til 2015 var studiet privat i regi av NFIT.  Ved opptakene i 2015-2017 var første del av studiet, totalt fire semester med 50% studieprogresjon (tilsammen 60 studiepoeng), en del av studietilbudet på masternivå ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Etter opptaket 2017 har vi ikke tatt opp nye studenter, og samarbeidet med USN er avsluttet, men vi vurderer fortløpende muligheten for et nytt kull i privat regi.  Studiet (se studieplan nederst på siden) er samlingsbasert med to prosesseminarer og to fagseminarer hvert halvår, og kan fint kombineres med jobb. I prosesseminarene ligger fokus på selverfaring: det arbeides individuelt, parvis og i gruppe, med egne aktuelle problemstillinger. Teorien flettes sammen med selverfaring i en spennende prosess. Fagseminarene er mer teorirettede og temaorienterte, og gir dypere kunnskap om teori, metode og prosesser. De fire temaene som dekkes i løpet av de to første årene, er

- korespondensmodellen; en relasjonsorientert handlingsteori

- livsløpsperspektiv

- skapende menneske i relasjon til samfunn og natur

- terapeutisk intervensjon


Hvem er våre studenter?  Studiet tas som oftest av fagpersoner med ulik erfaringsbakgrunn (se f.eks. vedlegget nederst på siden), som har minimum 3 års universitets- eller høgskoleutdanning innen helse- og velferdssektoren, pedagogikk eller tilsvarende. Annen utdanning på dette nivået krever i tillegg realkompetanse fra profesjonelt arbeid med mennesker innen relevante områder. Søkerne bør også ha minst ett års relevant arbeidserfaring innen helse, velferd eller pedagogisk virksomhet, og bør stå i et arbeidsforhold der de kan erfare ervervet kunnskap i direkte arbeid med mennesker.


Fullført del I danner grunnlaget for videreutdanning til integrativ terapeut (del II)

Studieavgift for del I (4 semester) av utdanningen vil bli tentativt 25000 per semester (ekskl. reiser, faglitteratur, overnatting, egenterapi, trening i kroppsorientert bevissthet), for så å gå noe ned i påbygningsdelen.

Hvis du synes dette virker interessant, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss:

Fagansvarlig: Jan Sjøberg (tlf 99019707)

Søknad må inneholde

  • en kort, oversiktlig CV
  • vitnemål fra utdanning (bachelorgrad)
  • attest fra ett års relevant arbeidserfaring
  • motivasjonsbrev (ca 1/2 side)
  • eventuelt annen relevant dokumentasjon (andre studier, praksiserfaringer, el.l.)

I tredje utdanningsår (påbygningsdelen) vil det være krav om innsendt politiattest pga veiledet klientpraksis.

Søknad med vedlegg sendes til beritaanesen@gmail.com, og behandles fortløpende.