Er du klar?!  For å videreutvikle deg i ditt nåværende yrke, eller kanskje begynne på noe helt nytt?! Og samtidig utvikle deg selv som menneske, bli mer kjent med deg selv og dine iboende muligheter såvel som reaksjonsmønstre, i fellesskap med andre? Da kan grunnutdanningen i integrativ terapi være noe for deg!  Vi planlegger oppstart for neste kull vårsemesteret 2022, og kommer nærmere tilbake med detaljer så snart som mulig.

 

Om studiet: Frem til 2015 var studiet privat i regi av NFIT.  Senere (kullene 2015, 2016 og 2017) har første del av studiet, totalt fire semester med 50% studieprogresjon, vært en del av studietilbudet på masternivå ved Universitetet i Sørøst-Norge. Studiet (se studieplan nederst på siden) er samlingsbasert med to prosesseminarer og to fagseminarer hvert halvår, og kan fint kombineres med jobb. I prosesseminarene ligger fokus på selverfaring: det arbeides individuelt, parvis og i gruppe, med egne aktuelle problemstillinger. Teorien flettes sammen med selverfaring i en spennende prosess. Fagseminarene er mer teorirettede og temaorienterte, og gir dypere kunnskap om teori, metode og prosesser. De fire temaene som dekkes i løpet av disse to årene, er

- korespondensmodellen; en relasjonsorientert handlingsteori (15 stp)

- livsløpsperspektiv (15 stp)

- skapende menneske i relasjon til samfunn og natur (15 stp)

- terapeutisk intervensjon (15 stp)


Hvem er våre studenter?  Studiet tas som oftest av fagpersoner med ulik erfaringsbakgrunn (se f.eks. vedlegget nederst på siden), som har minimum 3 års universitets- eller høgskoleutdanning innen helse- og velferdssektoren, pedagogikk eller tilsvarende. Annen utdanning på dette nivået krever i tillegg realkompetanse fra profesjonelt arbeid med mennesker innen relevante områder. Søkerne bør også ha minst ett års relevant arbeidserfaring innen helse, velferd eller pedagogisk virksomhet, og bør stå i et arbeidsforhold der de kan erfare ervervet kunnskap i direkte arbeid med mennesker.


Fullført studium danner grunnlaget for videreutdanning til integrativ terapeut (del II)


Neste opptak planlegges til høsten 2022.  Hvis du synes dette virker interessant, er du hjertelig velkommen til å kontakte en av oss:
Fagansvarlige: Jan Sjøberg (tlf 99019707) og Ingunn Vatnøy (tlf 91631289)