Integrativ terapi er

 -  en solid teoretisk, faglig og vitenskapelig forankret psykoterapeutisk retning

 -  rettet mot både individer og grupper, med fokus på helse, støtte, mestring og personlig utvikling

 -  ressursorientert, kroppsbevisst og kreativitetsfremmende, med blikk for hele mennesket i hele sin livssammenheng

Forskning og nyere publikasjoner

Forskning og nyere publikasjoner

Integrativ terapi er et forskningsbasert fagområde. Psykoterapifeltet er i stadig utvikling, og det pågår til enhver tid forskning på mange områder som berører integrativ terapi. Her finner du eksempler på relevante prosjekter vi vet pågår, samt linker til mer litteratur innenfor både integrativ terapi og tilstøtende fagområder. Vi arbeider for tida med å samle og presentere dette på en mer oversiktlig måte - ønsker du mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss!

Les mer
Litteratursamling

Litteratursamling

Et utvalg av artikler, notater og annen integrativ-terapeutisk relevant litteratur, både i form av referanser / linker og fulltekstversjoner.

Les mer
NFIT er medlem av Akademisk Studieforbund.  Interessert i våre kurs og utdanninger? Ta kontakt for mer informasjon!