Integrativ terapi er

 -  en solid teoretisk og faglig forankret psykoterapeutisk retning

 -  rettet mot både individer og grupper, med fokus på helse, støtte, mestring og personlig utvikling

 -  ressursorientert, kroppsbevisst og kreativitetsfremmende, med blikk for hele mennesket i hele sin livssammenheng

Våre høringssvar til mva-saken

Våre høringssvar til mva-saken

I perioden juni - juli i år pågikk det høring av et forslag om mva-plikt på alle alternative behandlinger (og kosmetisk kirurgi). NFITs høringssvar finner du i denne artikkelen. 5. januar 2021 ble det også sendt et skriftlig innspill til Stortinget ifm et representantforslag om tiltak mot kvakksalveri og prioritering av helsetjenester. Dette ligger også vedlagt her.

Les mer
Litteratursamling

Litteratursamling

Et utvalg av artikler, notater og annen integrativ-terapeutisk relevant litteratur. Merk at i endel referanser er kolon-tegn (:) erstattet med understrek (_), og kursivering i kildehenvisninger er utelatt. Enkelte lange titler er også avkortet med (...).

Les mer
Tidsskriftsamling

Tidsskriftsamling

En samling eldre utgaver av Tidsskrift for Integrativ terapi (2005-2006) og Tidsskrift for Integrativ terapi og supervisjon (2007-2011).

Les mer
NFIT er medlem av Akademisk Studieforbund.  Interessert i våre kurs og utdanninger? Ta kontakt for mer informasjon!