Integrativ terapi er

 -  en solid teoretisk og faglig forankret psykoterapeutisk retning

 -  rettet mot både individer og grupper, med fokus på helse, støtte, mestring og personlig utvikling

 -  ressursorientert, kroppsbevisst og kreativitetsfremmende, med blikk for hele mennesket i hele sin livssammenheng

Aktiviteter

Sjekk ut aktivitetskalenderen vår for å få en oversikt over alle våre arrangement!

Fagseminar om kjønnsmangfold og kjønnsinkongruens

Fagseminar om kjønnsmangfold og kjønnsinkongruens

Et åpent fagseminar i tre frittstående deler, med Ruth Eckhoff og Birna Rørslett. Del III 9. septmeber: Forsknings- og utviklingsprosjekter (Del I 22. april: Hvordan kan vi som integrative terapeuter møte kjønnsmangfoldet / personer som opplever kjønnsinkongruens og / eller deres pårørende? Del II 10. juni: Samfunnsperspektiver) Påmelding, fagplan og mer info: beritaanesen@gmail.com, 95051299

Les mer
Nye integrative terapeuter!

Nye integrative terapeuter!

NFIT presenterer fortløpende våre nyutdannede integrative terapeuter: --- Juni 2021: Eirill H. Sund, med praksis i Tønsberg, og Elisabeth Nybø, kreftsykepleier og gruppeterapeut på CatoSenteret i Son --- April 2021: Heidi Marie Høydal, med praksis i Vikersund --- Juni 2020: Dorota van Tiggelen, med praksis i Oslo og i Horten --- Juni 2019: Heidi Teschke, med praksis i Tønsberg, og Berit Aanesen, praksis med utgangspunkt i Porsgrunn samt online --- Mer info under menyvalget "Finn terapeut", samt her:

Les mer
Litteratursamling

Litteratursamling

Et utvalg av artikler, notater og annen integrativ-terapeutisk relevant litteratur. Merk at i endel referanser er kolon-tegn (:) erstattet med understrek (_), og kursivering i kildehenvisninger er utelatt. Enkelte lange titler er også avkortet med (...).

Les mer
NFIT er medlem av Akademisk Studieforbund.  Interessert i våre kurs og utdanninger? Ta kontakt for mer informasjon!