Aldring og psykisk helse - jubileumskonferanse

Aldring og psykisk helse - jubileumskonferanse

30.-31. august arrangerer vi jubileumskonferanse med tema Aldring og psykisk helse, på Borge Hotell, Tønsberg. Konferansen er åpen for alle interesserte, og er godkjent av Norsk psykologforening som 12 t vedlikeholdskurs for spesialister. Et rikholdig program med foredrag og workshops avsluttes med jubileumsmiddag lørdag 31. august. Program og påmeldingsinformasjon på neste side!

Les mer
Visst finnes en enhetlig integrativ terapi

Visst finnes en enhetlig integrativ terapi

Psykologtidsskriftet har nå publisert "Visst finnes en enhetlig integrativ terapi" (Sjøberg, J., Grøndahl, S., Ringel, H. & Aanesen, B. (2024). Tidsskrift for norsk psykologforening 61/2 s. 136-137) - klikk deg videre for link. Teksten er et tilsvar til en vitenskapelig artikkel av Oddli og Kjøs (Oddli, H.W. & Kjøs, P. (2023): Integrativ terapi. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 60/12, s. 860-871).

Les mer
Integrative therapy as work for the future

Integrative therapy as work for the future

Ved årsskiftet mottok vi en tekst fra Hilarion Petzold og Ilse Orth, om status og fremtid for integrativ terapi. Teksten kan absolutt anbefales, og Petzold har tidligere oppfordret til å bruke Google Translate eller liknende for de som ikke leser tysk. På neste side finnes den tyske teksten i sin helhet (som vedlegg) samt deres korte oppsummering på engelsk.

Les mer
Doktorgrad: En studie av mennesket i det utålelige

Doktorgrad: En studie av mennesket i det utålelige

22.05.23 16:44
av Berit Aanesen

Tone Haugs er førsteamanuensis i helse- og sosialpolitikk ved UiS, og har hovedansvar for masteremner i tverrfaglig profesjonsveiledning. Hennes doktorgradsavhandling ved Åbo Akademi, Finland; "Kampen for enheten mennesket. En omsorgsvitenskapelig studie av mennesket i det utålelige", er nå tilgjengelig her. Tone er fysioterapeut, har psykologi grunnfag, sosiologi mellomfag, hovedfag i statsvitenskap/helse og sosialpolitikk. I tillegg har hun praktisk- pedagogisk utdanning og fire års studier i Integrativ terapi.

Les mer
Tekster om veiledning med integrativ teoribakgrunn

Tekster om veiledning med integrativ teoribakgrunn

20.03.23 19:51
av Berit Aanesen

Magritt Lundestad er dosent i organisasjon og ledelse ved Oslo Met-storbyuniversitetet. Hun er ansatt i pedagogikkseksjonen på Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU). Hun ble utdannet Integrativ terapeut i 2009, og gjør bruk av det teoretiske ståstedet fra utdanningen i sin undervisning på ledelse- og veilederutdanninger for barnehagelærere på videreutdanning- og Masternivå. Hennes forskningsinteresser er knyttet til ledelse, profesjonsveiledning og organisasjonsbygging på barnehagefeltet. Vedlagt er to tekster om veiledning i lederrollene i barnehagen, styrer og pedagogisk leder, der det gjøres bruk av modeller og begreper fra Integrativ tenking:

Les mer