Artikler

EAIT / NFIT conference, Oslo: 21.-23.June, 2019

13.11.18 12:02
av Berit Aanesen
Kurs og utdanning  

EAIT / NFIT conference, Oslo: 21.-23.June, 2019

EAIT (Europäische Association Integrative Therapy) and NFIT are jointly presenting a conference: "BODY, ECOLOGY AND INTEGRATION - NEW PERSPECTIVES IN PSYCHOTHERAPY", in Oslo, June 2019 (previously announced as "The phenomenal body - new developments in integrative therapy"). Early bird registration at discounted cost is available until 30.01.2019 - please press "Les mer" for detailed programme, information and registration.

Les mer...
Åpent kurs: supervisjonsseminar prosess (40t)

19.01.19 11:36
av Berit Aanesen
Kurs og utdanning  

Åpent kurs: supervisjonsseminar prosess (40t)

NFIT arrangerer et åpent supervisjonsseminar med tema "prosess", på USN Campus Drammen, 24.-28. april 2019. Målgruppe: studenter i påbygning, og godkjente utøvere av integrativ terapi. Dette 40 t seminaret er obligatorisk for alle våre studenter i påbygning. Begrenset antall plasser: kontakt Ingunn Vatnøy (ingunn@conflux.no) for pris og nærmere informasjon.

Les mer...
Åpent kurs 15-17/3: kriser og traumer

16.01.19 22:23
av Berit Aanesen
Kurs og utdanning  

Åpent kurs 15-17/3: kriser og traumer

Dette 20 t fagseminaret har kriseintervensjon og traumeforståelse som tema, og undervises av Gudrun Nordmo. Hun er klinisk sosionom, integrativ terapeut, master i supervisjon, og er utdannet i sensomotorisk psykoterapi. Hun har erfaring fra flyktningefeltet og fra klinisk arbeid i spesialisthelsetjenesten, med særlig fokus på tramearbeid. Hun har også arbeidet i 12 år som spesialrådgiver, RVTS Øst, innen traumefeltet med undervisning og veiledning av hjelpeapparatet. Hun har nå egen terapi- og veiledningspraksis i Oslo.

Les mer...
Åpent fagseminar 5-7/4: lettere psykiske lidelser

16.01.19 22:02
av Berit Aanesen
Kurs og utdanning  

Åpent fagseminar 5-7/4: lettere psykiske lidelser

Integrativ behandling av lettere psykiske lidelser er tema for dette fagseminaret på 27t, som undervises av Jan Sjøberg. Han er spesialist i klinisk psykologi, integrativ terapeut, og jobber som veileder i Bufetat. Han har i tillegg en psykoterapipraksis. Kurset er åpent for studenter i psykoterapi, integrativ terapi og er også åpent for klinikere fra det psykososiale feltet, studenter i påbygning på gjennomførte profesjonsstudier, og andre interesserte. Gjennom teori og øvelser vil deltagerne bli kjent med metoder og teknikker knyttet til behandling av lettere psykiske lidelser.

Les mer...
Drammenseminaret 2019: Resonansbasert veiledning

04.01.19 20:23
av Berit Aanesen
  Kurs og utdanning  

Drammenseminaret 2019: Resonansbasert veiledning

Annette Höhmann-Kost underviser i Resonansbasert veiledning på Drammenseminaret 2019: et arrangement i regi av USN og Veiledernettverket Nosco. Dette gir en fin introduksjon til et sentralt aspekt ved integrativ terapi, og er aktuelt for de som er interesserte i veiledning, men også for integrative terapeuter og -studenter, og for de som vurderer å starte på studiet fra høsten av (detaljer rundt studiestart er under utarbeidelse - mer informasjon kommer!) Se våre Facebooksider for mer informasjon.

Les mer...
NFIT gratulerer!

22.10.18 08:53
av Berit Aanesen

NFIT gratulerer!

Nytt fra Sveits: Videreutdanning i Integrativ psykoterapi er akkreditert!

Les mer...
Åpent kurs: prosessorienterte selverfaringsgrupper

30.06.18 16:37
av Berit Aanesen
Kurs og utdanning  

Åpent kurs: prosessorienterte selverfaringsgrupper

NFIT (medlem av Akademisk Studieforbund) inviterer til en kursserie med prosessorienterte selverfaringsgrupper, 4 x 30 timer, ledet av Silvia Grøndahl og Heini Ringel, gjennom fire samlinger høsten 2018 og våren 2019. Målgruppe for kurset er personer som ønsker fordypning i psykoterapeutisk kompetanse. Det kreves at man tidligere har gjennomgåttt grunnutdanning i Psykoterapi: Integrativ terapi (60 stp minimum). Kursdatoer er 27.-30. sept. 2018, 6.-9. des. 2018, 21.-24. febr. 2019 og 23.-26. mai 2019. Alle kurs går fra torsdag kl 16 til søndag kl 13, og holdes på Hotell Borge, Tønsberg.

Les mer...
Tidsskriftet gjenoppstår!

13.05.18 10:29
av Berit Aanesen
Litteratur  

Tidsskriftet gjenoppstår!

På årsmøtet i mars ble vi enige om å få igang tidsskriftet vårt igjen. Jeg ble valgt til redaktør (en ny utfordring for meg). Jeg fikk med meg Toril Goksøyr i redaksjonen og Berit Aanesen som gjør en god jobb med siden vår. For at vi skal få dette opp og gå trenger vi hjelp fra dere alle. Vi skal utforme et tidsskrift og trenger tilbakemeldinger. Hva ønsker vi å ha med? Kom med ideer. Dette skal være et tidsskrift for å kommunisere hva vi er opptatt av i vårt arbeid og også formidling av forskning som er relevant for integrativ terapi. Med hilsen Ireen Ruud (ireen.ruud@gmail.com)

Les mer...
Ny personvernlovgivning

24.04.18 19:32
av Berit Aanesen

Ny personvernlovgivning

Innføringen av ny personvernlovgivning er utsatt til ca 1. juli: NFIT følger saken gjennom Norsk forbund for psykoterapi. Mer info kommer fortløpende.

Les mer...
Litteratursamling

16.10.17 20:03
av Berit Aanesen
Litteratur  

Litteratursamling

Et utvalg av artikler, notater og annen integrativ-terapeutisk litteratur. Merk at alle kolon-tegn (:) i referansene er erstattet med understrek (_), og at kursivering i kildehenvisninger er utelatt. Enkelte lange titler er også avkortet med (...).

Les mer...
Tidsskriftsamling

24.09.17 09:40
av Berit Aanesen
Litteratur  

Tidsskriftsamling

En samling eldre utgaver av Tidsskrift for Integrativ terapi (2005-2006) og Tidsskrift for Integrativ terapi og supervisjon (2007-2011).

Les mer...