EAIT / NFIT conference, Oslo: 21.-23.June, 2019

EAIT / NFIT conference, Oslo: 21.-23.June, 2019

EAIT (Europäische Association Integrative Therapy) and NFIT are jointly presenting a conference: "BODY, ECOLOGY AND INTEGRATION - NEW PERSPECTIVES IN PSYCHOTHERAPY", in Oslo, June 2019 (previously announced as "The phenomenal body - new developments in integrative therapy"). Early bird registration at discounted cost is available until 30.01.2019 - please press "Les mer" for detailed programme, information and registration.

Les mer
Åpent kurs: supervisjonsseminar prosess (40t)

Åpent kurs: supervisjonsseminar prosess (40t)

NFIT arrangerer et åpent supervisjonsseminar med tema "prosess", på USN Campus Drammen, 24.-28. april 2019. Målgruppe: studenter i påbygning, og godkjente utøvere av integrativ terapi. Dette 40 t seminaret er obligatorisk for alle våre studenter i påbygning. Begrenset antall plasser: kontakt Ingunn Vatnøy (ingunn@conflux.no) for pris og nærmere informasjon.

Les mer
Åpent kurs 15-17/3: kriser og traumer

Åpent kurs 15-17/3: kriser og traumer

Dette 20 t fagseminaret har kriseintervensjon og traumeforståelse som tema, og undervises av Gudrun Nordmo. Hun er klinisk sosionom, integrativ terapeut, master i supervisjon, og er utdannet i sensomotorisk psykoterapi. Hun har erfaring fra flyktningefeltet og fra klinisk arbeid i spesialisthelsetjenesten, med særlig fokus på tramearbeid. Hun har også arbeidet i 12 år som spesialrådgiver, RVTS Øst, innen traumefeltet med undervisning og veiledning av hjelpeapparatet. Hun har nå egen terapi- og veiledningspraksis i Oslo.

Les mer
Åpent fagseminar 5-7/4: lettere psykiske lidelser

Åpent fagseminar 5-7/4: lettere psykiske lidelser

Integrativ behandling av lettere psykiske lidelser er tema for dette fagseminaret på 27t, som undervises av Jan Sjøberg. Han er spesialist i klinisk psykologi, integrativ terapeut, og jobber som veileder i Bufetat. Han har i tillegg en psykoterapipraksis. Kurset er åpent for studenter i psykoterapi, integrativ terapi og er også åpent for klinikere fra det psykososiale feltet, studenter i påbygning på gjennomførte profesjonsstudier, og andre interesserte. Gjennom teori og øvelser vil deltagerne bli kjent med metoder og teknikker knyttet til behandling av lettere psykiske lidelser.

Les mer