Integrativ terapi er

 -  en solid teoretisk og faglig forankret psykoterapeutisk retning

 -  rettet mot både individer og grupper, med fokus på helse, støtte, mestring og personlig utvikling

 -  ressursorientert, kroppsbevisst og kreativitetsfremmende, med blikk for hele mennesket i hele sin livssammenheng

Supervisjonsseminar angst og depresjon

Supervisjonsseminar angst og depresjon

Supervisjonsseminar (10t): Integrativ terapi ved milde og moderate angst- og depresjonstilstander. Seminarleder er Jan Sjøberg, psykologspesialist og psykoterapeut i integrativ terapi. Han er leder for Norsk forening for Integrativ terapi (NFIT) og er lærerterapeut for utdanningsgrupper i integrativ terapi. Han har også undervist ved Universitetet i Sørøst-Norge og i regi av foreningen (NFIT). Han jobber fast i Bufetat som regional veileder. Seminaret er åpent for interesserte deltakere ved henvendelse til beritaanesen@gmail.com (95051299). Seminarsted: Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Drammen, lørdag 3. oktober, kl 9-19.

Les mer
Nye integrative terapeuter!

Nye integrative terapeuter!

NFIT presenterer fortløpende våre nyutdannede integrative terapeuter: Juni 2020: Dorota van Tiggelen, med praksis i Oslo og i Horten Juni 2019: Heidi Teschke, med praksis i Tønsberg, og Berit Aanesen, praksis med utgangspunkt i Porsgrunn samt online Mer info under menyvalget "Finn terapeut", samt her:

Les mer
Avsluttende muntlig eksamen 2020

Avsluttende muntlig eksamen 2020

En ny gruppe flotte studenter har bestått sin avsluttende muntlige eksamen i integrativ terapi! Fra venstre: Christel Ophus Thingbø, Reidun Holter, Elisabeth Nybø, Eirill H. Sund, Linn Thorsen. Sensor var (via videooverføring) Dr. Elisabeth Fehrmann, psykolog og psykoterapeut i integrativ terapi, head of Department of Psychology ved Karl Landsteiner University of Health Sciences, Krems, Østerrike. Fasilitator var Silvia B. Grøndahl, integrativ terapeut og supervisor.

Les mer
NFIT er medlem av Akademisk Studieforbund.  Interessert i våre kurs og utdanninger? Ta kontakt for mer informasjon!