Foreningen, råd og utvalg

Norsk Forening for Integrativ Terapi ble opprettet i 1984, med formål å utdanne nye integrative terapeuter i Norge, være en interesseorganisasjon som ivaretar både terapeuter og studenters faglige behov, og å fremme samarbeid med tilgrensende terapiretninger nasjonalt og internasjonalt. Vi er den eneste utdanningsinstitusjonen innen integrativ terapi i Norden, og organiserer også ulike kurs, seminarer og faglig oppdatering som styrker integrative terapeuters fagkompetanse. Gjennom vårt medlemskap i Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP), er vi også engasjerte i arbeidet med å utvikle psykoterapiprofesjonen og utforme regelverk for psykoterapi i Norge. Vi er opptatt av å holde en høy faglig og etisk standard.  

Norsk Forening for Integrativ Terapi organiserer utdanningen av integrative terapeuter i Norge, i tett samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og med Europäischen Akademie für biopsychosoziale Gesundheit, Naturtherapie und Kreativitätsförderung (EAG)/ Fritz Perls Institutt (FPI) i Düsseldorf, Tyskland.

Styret 2018
Leder: Ingunn Vatnøy (tlf 91631289)
Kasserer: Nils Johan Aulie (tlf 90693621)
Sekretær: Jan Sjøberg (tlf 99019707)
Styremedlem og internasjonalt ansvarlig: Silvia B. Grøndahl (tlf 95111592)
Styremedlem: Berit Aanesen (tlf 9501299)

Studentrepresentanter: Hanne V. Madsen (tlf 40505073) og Linn Thorsen 

Utdannings- og forskningsutvalg:  Ingunn Vatnøy, Jan Sjøberg og Silvia B. Grøndahl

Kontaktperson til Norsk Forbund for Psykoterapi: Nils Johan Aulie

Faglig etisk råd (har rådgivende funksjon overfor styret i klagesaker fra klienter):
Gudrun Nordmo, tlf 22227345 (p), 90641841 (m)
Ruth Eckhoff
Christopher Knill, tlf 90752475

Valgkomite

Organisasjonsnummer: 982299241