Prosesseminar VIT400

Prosesseminar VIT400: Terapeutisk forståelse, terapeutiske mål og
selverfaring

Detaljer

Dato torsdag 05. desember 2019
søndag 08. desember 2019
Kalender Åpen kalender

Sted

Kjøreinstruks Borge hotell, Husøy