Vårt høringssvar til forslag om mva-plikt

Vårt høringssvar til forslag om mva-plikt

Publisert av Berit Aanesen den 17.08.20.
NFITs høringssvar finnes som vedlegg til denne artikkelen.