Spesialitetskurs: psykopatologi - psykofarmakologi

Spesialitetskurs: psykopatologi - psykofarmakologi

Publisert av Berit Aanesen den 22.09.19. Oppdatert 23.09.19.

Innhold: Psykoterapeuter møter mennesker som ofte trenger et tverrfaglig behandlingstilbud, som inkluderer både diagnostikk, terapi og medikamentell behandling.  Dette kurset tar sikte på å gi en oversikt over psykopatologi og psykiske lidelser, og oversiktskunnskap over psykofarmaka.  Kjennetegn og symptomer ved de mest vanlige psykiske lidelser og vanlige medikamentgrupper som er benyttet i behandling, blir gjennomgått i kursets forelesninger.  Studenter i integrativ terapi har i tillegg arbeidskrav knyttet til forarbeid og etterarbeid, og må selvstendig se emnet i sammenheng med intervensjonsmodaliteter og med helse- og sykdomsmodellen som er undervist i videreutdanningen.  Se forøvrig fagplan forankret i rammeplan for påbygg - vil legges til her etterhvert, ta evt kontakt med studieadministrator.  

Fredag 7.2 (kl 1215 - 1815) er temaet psykofarmakologi (6t), og lørdag 8.2 (kl 9-15) er temaet psykopatologi (6t).  Begge dager på rom U6507 på USN Campus Drammen.

Målgruppe: Dette 12 t kurset i psykopatologi og psykofarmakologi er en av de valgfrie spesialitetene i utdanningen for integrative terapeuter.  Som medlemmer av Akademisk Studieforbund, holder NFIT dette kurset åpent også for andre interesserte med arbeid eller engasjement innen psykisk helse.

Læringsmål: 

  • Kunnskap: Oversiktskunnskap over medikamentgruppene antipsykotika, antidepressiva, stemningsstabiliserende medisiner, angstdempende medisiner og sovemidler.  Kunnskap om kjennetegn ved de mest vanlige sykdommer som beskrives i ICD10 F00-99.
  • Ferdigheter: Systematisk kunne få tak i legemiddelbrukerens oppfatninger, bekymringer og livssituasjon som kan være avgjørende for å oppnå individuelt tilpasset legemiddelterapi og guide dem videre til medisinsk personell.  Redegjøre for kliniske observasjoner som kan tyde på alvorlige psykiske sykdomstilstander.  Kritisk og åpent kunne drøfte medikamentassistert behandling.
  • Generell kompetanse: Forståelse for både ønsket og uønsket effekt av medikamentassistert behandling.  Erfarings- og kunnskapsbasert holdning til psykofarmaka.  Kunnskap om hvordan man hjelper alvorlig syke videre inn i spesialisthelsetjenesten.  Erkjenne sitt kompetansenivå og arbeide i tråd med etiske retningslinjer og norsk lovgivning som regulerer behandling av alvorlig syke.  

Læringsressurser:

  • Hagen, R. & Kennair, L.E.O. (Red.)(2016): Psykiske lidelser.  Gyldendal akademisk.
  • Frøyland, H. (2011): Legemiddelsamtalen. Fagbokforlaget.

Undervisningen vil veksle mellom foredrag, øvelser og refleksjoner i gruppen.

 

 

 

Spesialitetskurs: psykopatologi - psykofarmakologi

søndag 22. september kl. 13:26

NFIT gratulerer!

mandag 22. oktober kl. 08:53

Bokomtaler og andre refleksjoner

fredag 02. februar kl. 15:40

Litteratursamling

mandag 16. oktober kl. 20:03