Prosessamling grunnleggende nivå

Publisert av Berit Aanesen den 30.08.19. Oppdatert 31.08.19.

Seminaret er en del av kurset VIT400, nærmere beskrevet i studieplanen for kursene VIT100-400, og er åpent for alle som har bestått grunnutdanningens kurs VIT100, 200 og 300.  Begrenset antall deltakere. 

En viktig del av terapeutisk kompetanse er å forstå klientens fortid, nåtid og muligheter i fremtid, og på dette grunnlag kartlegge klientens problemer, ressurser og potensiale (PRP).  Klientens PRP må forståes og settes inn i en systematisk terapiplanlegging.  På denne bakgrunn kan spesifikke terapimål knyttes opp til de mer allmenne terapimål.  En kooperativ utarbeidelse av en differensiert målstruktur (hvor både terapeut og klient bidrar) er viktig også med hensyn til terapeutens valg av stil og metoder i møte med den enkelte klient.

Påmelding og mer informasjon om innhold, forberedelser, tid og sted, ved Jan Sjøberg (jan.sjoberg(at)online.no).

søndag 22. september kl. 13:26

Spesialitetskurs: psykopatologi - psykofarmakologi

fredag 30. august kl. 15:48

Prosessamling grunnleggende nivå

søndag 30. juni kl. 12:19

H. Petzold / Økologiens betydning i psykoterapi

mandag 22. oktober kl. 08:53

NFIT gratulerer!

fredag 02. februar kl. 15:40

Bokomtaler og andre refleksjoner