Ny personvernlovgivning

Publisert av Berit Aanesen den 24.04.18.
Norge er i ferd med å innføre ny personvernlovgivning, som medfører nye og strengere krav til alle som behandler personopplysninger.  NFP arrangerte nylig en informasjonskveld om hva dette betyr i praksis for privatpraktiserende terapeuter.  For de som ikke hadde anledning til å være tilstede der, vil NFP etterhvert dele presentasjonen med interesserte - vi oppdaterer her så snart vi får tilgang til materialet. 

Viktig oppdatering:  Det var opprinnelig varslet at alle virksomheter måtte ha klar dokumentasjon på hvordan de skulle oppfylle personvernforordingens kriterier, innen 25. mai.  Av ulike grunner har det nå blitt meldt om en utsettelse til ca. 1. juli.