Litteratursamling

Litteratursamling

Publisert av Berit Aanesen den 16.10.17. Oppdatert 28.10.17.
Her finner man utvalgte artikler, notater og annen integrativ-terapeutisk litteratur.  For de som behersker tysk, anbefaler vi også disse kildene: 
- En kontinuerlig oppdatert liste over publikasjoner fra EAG (Europäischen Akademie für psychosoziale Gesundheit). Disse har sammendrag på engelsk.
Integrative Therapie I-III
Junfermann: der Online-Buch-laden für Psychologie, Therapie, NLP und mehr