SUPERVISJON OG COACHING
-  OVERSIKT  -  AVKLARING  -  AVLASTNING  -  KVALIFISERING  -  KREATIV UTVIKLING  -

Integrativ supervisjon og coaching er rettet mot optimal samhandling og kommunikasjon i arbeidslivet.  Rådgivning, veiledning, videreutdanning og kollegial refleksjon er komponenter i supervisjon.  Sammen skal de bidra til oversikt, avklaring, avlastning, kvalifisering og utvikling av kreativitet.  Medmenneskelig, virksom, effektiv og flerperspektivistisk profesjonell praksis er ønsket resultat.  Profesjonsutøvere, pasienter / klienter / publikum og samfunnet sine perspektiver og behov er på den måten samtidig gjenstand for oppmerksomhet.  Relasjonene er kjernefaktorer i integrativ supervisjon.  Likeverd, respekt og medmenneskelighet er grunnholdningen.

Supervisjon er, som ett aspekt, en kritisk og klinisk sosialvitenskap som er opptatt av rammevilkår og innhold i profesjonell praksis.  Hvordan metodeutvikling, teoriutvikling og forskning påvirker praksis og virksomheter er en del av dette aspektet ved supervisjon.  Les om flere aspekter ved supervisjon i boken Integrativ supervisjon og organisasjonsutvikling

Blant få i Norge, har flere i det integrative fagmiljøet mastergrad i supervisjon og coaching, i tillegg til utdanning i Integrativ terapi. Terapeututdanningen har også tradisjonelt tiltrukket seg personer som deltar aktivt i organisasjonslivet og som er ledere på ulike nivåer. 

Gjennom hele utdanningen trener studenter i Integrativ terapi på å reflektere kritisk og grundig over praksis. Tripleksrefleksjon er en refleksjonsmodell spesielt egnet for kunnskapsutvikling i praksis.  Studentene trener kontinuerlig på kommunikasjon og respektfull interaksjon og effektivitet i prosesser i sin utdanning.  Integrative terapeuter med adekvate forkunnskaper og kjennskap til det aktuelle praksisfeltet, er gode veiledere også for arbeidslivets aktører.