Her finner du en oversikt over 1) integrative terapeuter, inkludert studentterapeuter under utdanning, og 2) integrative supervisorer.

 

Integrative terapeuter:

Integrative terapeuter (MNFIT) som arbeider som psykoterapeuter, er ansvarsforsikret, oppfyller NFITs kvalitetssikringskrav, vedtekter og etiske retningslinjer.  Studenter i godkjent praksis er underlagt de samme etiske retningslinjer, og de har også ansvarsforsikring og kontinuerlig oppfølging av lærerHer finner du et utvalg av terapeuter og studenter - trykk på bilde for mail, eller på navn for kobling til hjemmeside:


Annette Höhmann-Kost (0049 0 7141 53744)
Arbeider i Norge en til to ganger i året, tar vanligvis imot klienter i Ludwigshafen, Tyskland.  Tilbyr også samtaler per telefon.
Integrativ bevegelsesterapeut, Diplom supervisor.  Individualterapi for voksne.  Veiledning.Arild Stensland (40402748)
Praksis (begrenset omfang) i Stokkamyrvn 20 Forus, Sandnes
Individuell terapi - veiledning - supervisjon - prosess- og utviklingskompetanse - strategi - undervisning - workshops - seminarer og konferanser.

 

Berit Aanesen (95051299)

 Terapipraksis (hjemmebesøk, kontorbasert, online og utendørs) i Gamle Teknikern, Skiensgate 18, Porsgrunn. Likemannsveileder for LEVE.

Individualterapi - par - veiledning - selvutvikling - temaforedrag.


Christopher Knill
(90752475)
Kontorer: Akersgt 74 i Oslo, og på Nesodden.
Individuell terapi - parterapi - familieterapi - meditasjon - taiji
Veiledning, supervisjon og undervisning.

 

 Dorota van Tiggelen (41174493) 

Praksis i Oslo (Karl Johans gt 5) og i Horten (Svalestien 7)
Individuell terapi - veiledning - selvutvikling.  Tilbyr også online-tjenester.

 

Eirill H. Sund

Elisabeth Nybø


Gudrun Nordmo
(90641841)
Praksis i Karl Johans gt 5, Oslo
Individuell terapi - utbrenthet - stressmestring - nedstemthet - angstmestring - sorg og tap - kroppslig smerte og uro - traumebearbeiding - kroppsbevissthet - selvutvikling - nærværstrening - livsvalg - meditasjonsgrupper - coaching

 

Heidi Marie Høydal (90209684)

 Praksis i Vikersund, Modum.

 Pedagogisk-psykologisk rådgiver i videregående opplæring med psykisk helse, læringsmiljø og autisme som hovedområder.  Tilbyr individualterapi, veiledning individuelt og i gruppe, foredrag og undervisning.

Heidi Teschke (90527805)

 Praksis i Tønsberg

Individualterapi - gruppeterapi - kroppslig bevissthet - demens (også pårørende samtale) - langvarige smerter - stressmestring - nedstemthet - traumebearbeiding


Heini Ringel (90182062)
Integrativ terapeut, MSc supervisjon og coaching. Individual- og parterapi, coaching, leder- og teamutvikling. For mer info - se www.ringel.noIngunn Vatnøy
(91631289)
Praksis i Ruseløkkveien 59, Oslo
Individualterapi - parterapi - helseundervisning - lederstøtte - teamutvikling - profesjonsveiledning individuelt og i grupper på pasient / klientrettet arbeid

 

Jan Sjøberg (99019707)
Deltidspraksis i Oslo og på video.
Psykologspesialist, integrativ terapeut og veileder.

Psykoterapi, generell veiledning / klientrettet profesjonsveiledning og undervisning - for enkeltpersoner, par og grupper.


Lise Skage (90121304)
Driver praksis for individualterapi og parterapi i Drøbak og tilbyr også onlinetjenester.

 

 

 Silvia Josefine Grøndahl (95111592)
 Praksis i Oslo, Karl Johans gate 5.

 Individuell terapi - veiledning / coaching - selvutvikling.  Tar også imot klienter via GoMentor og tilbyr online-tjenester. 


Torill Linnerud
(99042631 e. kl. 17)
Deltidspraksis hos Aktiv Helse, Hønefoss, fra 15.1.2018
Psykolog, integrativ terapeut, master i psykisk helsearbeid.  In
dividuell terapi og gruppeterapi - depressive tilstander - sorgbearbeiding - selvfølelsesproblemer - stress- og angstmestring - tvangsproblematikk - traumebearbeiding - relasjonelle vansker - komplekse tilstander som krever en helhetlig tilnærming - veiledning. 


Studenter i godkjent praksis tar lave timepriser (400,- / 60 minutter), og tar primært imot klienter med lettere psykiske problemer (f.eks. angst, nedstemthet, depresjon, lav selvfølelse, relasjonelle problemer og/eller reaksjoner på utfordrende livssituasjoner).  De følgende har godkjenning fra NFIT:

Andi Kerr Little

Part time practice in Ruseløkkveien 59, Oslo, and online. Sessions primarily in English.  More information in her website (click name for link) or at 90602994.

 Julia Andersen (92899797)

 Individual therapy in Russian and English (Oslo center, in nature, at home and on-line). Grief counseling, treatment of 

 trauma, depression, stress and anxiety. Self-development and coaching dealing with life challenges like immigration and infertility.

 Holds Master’s degree in psychology from Harvard University (MLA 2017). Studied CBT (Cognitive Behavioral Therapy) at Beck institute.  Certified yoga teacher (RYT 200h), Trauma sensitive yoga (40h). Contact person/group leader at Landsforeningen uventet barnedød (LUB). Teaching assistant at NFIT.

Hanne Vadum Madsen (mer info kommer)
Marthe Hoff Ludvigsen
Nina Yvonne Tømte (mer info kommer)

Reidun Holter
Christel O. Thingbø
Elisabeth Nybø

Linn Thorsen (mer info kommer)

 

Integrative supervisorer:

Her presenterer vi integrative terapeuter med tilleggsutdanning i supervisjon og coaching (MSc), og andre integrative terapeuter som tilbyr veilednings- og coachingtjenester:


Arild Stensland (40402748, arild@iav.no).  Praksis (begrenset omfang) i Stokkamyrvn 20 Forus, Sandnes.
Prosess- og utviklingskompetanse, strategi, veiledning, undervisning og workshops.  Ansvarlig for strategi og utviklingsprosesser i privat og offentlig sektor og frivillige organisasjoner. Undervist i Veiledning v/ Samfunnsvitenskapelig Institutt, Universitetet i Stavanger (UiS). Styreleder i Veiledernettverket Nosco som er den norske representanten i ANSE (nasjonale veilederorganisasjoner i 22 europeiske land). Workshops i Veiledning ved Europeiske sommeruniversitet. Omfattende ledererfaring som prosjektansvarlig, prosjektleder og daglig leder. Prosjektleder og fagansvarlig for Sommeruniversitetet i Stavanger i 2011; i samarbeid med UiS, Veiledernettverket Nosco og ANSE: «Inspiring moments in Supervision - How to promote change».


Gudrun Nordmo (90641841, gudrun.nordmo@gmail.com).  Praksis i Karl Johans gt 5, Oslo
Har langvarig erfaring med individuell veiledning / coaching og veiledningsgrupper:  individuell veiledning av ansatte i spesialisthelsetjenesten og innen helse og omsorgsyrker forøvrig, gruppeveiledning blant annet for ansatte i asylmottak, bofellesskap for enslige mindreårige, NAV.  Særlige fokusområder: tvungen migrasjon, traumeforståelse, egenomsorg.  Se også artikkelen "Kvalitetsbevissthet og helsefremmende samarbeid i asylmottak", Vatnøy og Nordmo 2009, i www.flyktning.net.


Heini Ringel, MSc supervisjon og coaching (90182062, heini@ringel.no).
Min erfaring med organisasjonsutvikling og supervisjon, kommunikasjonstrening og lederutvikling er fra et bredt fagområde.  Nå arbeider jeg som leder ved Oslo Universitetssykehus.  Jeg kan tilby relevante tidsavgrensede undervisningsoppdrag knyttet til klinikkledelse i rusbehandling og supervisjon knyttet til praksis for studenter i integrativ terapi.

 

Conflux kompetanse, Ingunn Vatnøy, MSc supervisjon og coaching (91631289, ingunn@conflux.no). Ruseløkkveien 59, Oslo
Jeg har allsidig og lang erfaring med organisasjonsutvikling, veiledning, kommunikasjonstrening og personalveiledning fra små og mellomstore bedrifter.  Jeg er emneansvarlig for utdanning i Psykoterapi: Integrativ terapi ved Høgskolen i Sørøst-Norge.  Eksempler på nåværende og tidligere oppdragsgivere: Nille AS, NRK, Regnskogfondet, Universitetet i Stavanger, Oslo Universitetssykehus, NAV, Viken senter for psykiatri og sjelesorg, RVTS øst, Oslo bispedømme, Krisesentre, RVTS, Hero, Mantaray filmbolag - blant mange.

Magritt Lundestad (95251936, magritt.lundestad@hioa.no), Knapstad / Østfold
Tilbyr kurs og forelesninger: integrativ supervisjon / veiledning - teoretisk ståsted - flerperspektivisk modell - profesjonsveiledning - ledelse - organisasjonsutvikling - arbeidsmiljø - å være i et yrke over tid - konflikthåndtering.   
Bakgrunn som barnehagelærer, nå førstelektor / førstelektor 2 på Høgskolen i Oslo og Akershus / Universitetet i Stavanger.  Utdanningen som Integrativ terapeut bruker jeg i hovedsak i videreutdanningsstudier i veiledning for ulike profesjonsgrupper som barnehagelærere, lærere, barnevernspedagoger, sykepleiere, NAV-ansatte, fengselsbetjenter m.m.