Integrative terapeuter (MNFIT) som arbeider som psykoterapeuter, er ansvarsforsikret, oppfyller NFITs kvalitetssikringskrav, vedtekter og etiske retningslinjer.  Studenter i godkjent praksis er underlagt de samme etiske retningslinjer, og de har også ansvarsforsikring og kontinuerlig oppfølging av lærerHer finner du et utvalg av terapeuter og studenter - trykk på bilde for mail, eller på navn for kobling til hjemmeside:


Annette Höhmann-Kost (0049 0 7141 53744)
Arbeider i Norge en til to ganger i året, tar vanligvis imot klienter i Ludwigshafen, Tyskland.  Tilbyr også samtaler per telefon.
Integrativ bevegelsesterapeut, Diplom supervisor.  Individualterapi for voksne.  Veiledning.Arild Stensland (40402748)
Praksis (begrenset omfang) i Stokkamyrvn 20 Forus, Sandnes
Individuell terapi - veiledning - supervisjon - prosess- og utviklingskompetanse - strategi - undervisning - workshops - seminarer og konferanser.

 

 

Berit Aanesen (95051299)

 Terapipraksis hos Porselensklinikken, Porsgrunn, både inne og utendørs. Tar også imot online-klienter via GoMentor. 

Individualterapi - par - veiledning - temaforedrag.

 


Christopher Knill
(90752475)
Kontorer: Akersgt 74 i Oslo, og på Nesodden.
Individuell terapi - parterapi - familieterapi - meditasjon - taiji
Veiledning, supervisjon og undervisning.Gudrun Nordmo
(90641841)
Praksis i Karl Johans gt 5, Oslo
Individuell terapi - utbrenthet - stressmestring - nedstemthet - angstmestring - sorg og tap - kroppslig smerte og uro - traumebearbeiding - kroppsbevissthet - selvutvikling - nærværstrening - livsvalg - meditasjonsgrupper - coaching

 

Heidi Teschke (90527805)

 Praksis i Tønsberg

Individualterapi - gruppeterapi - kroppslig bevissthet - demens (også pårørende samtale) - langvarige smerter - stressmestring - nedstemthet - traumebearbeidingHeini Ringel (90182062)
Integrativ terapeut, MSc supervisjon og coaching.  Tar for tiden bare imot studenter som er i behov av egenterapi knyttet til studiet i integrativ terapi.

Ingunn Vatnøy
(91631289)
Praksis i Ruseløkkveien 59, Oslo
Individualterapi - parterapi - helseundervisning - lederstøtte - teamutvikling - profesjonsveiledning individuelt og i grupper på pasient / klientrettet arbeidLise Skage (90121304)
Driver praksis for individualterapi og parterapi i Drøbak og tilbyr også onlinetjenester.Svein Robberstad
(90641934)
Kontoradresse: Ruseløkkveien 59, Oslo
Cand. polit. med solid teoretisk kompetanse ("Tree of science" etc.).  Lang erfaring med veiledning, individual / parterapi.


Torill Linnerud
(99042631 e. kl. 17)
Deltidspraksis hos Aktiv Helse, Hønefoss, fra 15.1.2018
Psykolog, integrativ terapeut, master i psykisk helsearbeid.  Individuell terapi og gruppeterapi - depressive tilstander - sorgbearbeiding - selvfølelsesproblemer - stress- og angstmestring - tvangsproblematikk - traumebearbeiding - relasjonelle vansker - komplekse tilstander som krever en helhetlig tilnærming - veiledning. 


Studenter i godkjent praksis tar lave timepriser (400,- / 60 minutter), og tar primært imot klienter med lettere psykiske problemer (f.eks. angst, nedstemthet, depresjon, lav selvfølelse, relasjonelle problemer og/eller reaksjoner på utfordrende livssituasjoner).  De følgende har godkjenning fra NFIT:

Andi Kerr Little (mer info kommer)

 

Dorota van Tiggelen (41174493)

 Praksis i Oslo, Karl Johans gate 5 (torsdager)

 

 

Hanne Vadum Madsen (mer info kommer)
Marthe Hoff Ludvigsen (mer info kommer)
Nina Yvonne Tømte (mer info kommer)