NFIT etterstreber å kunne tilby medlemmene jevnlige muligheter til faglig oppdatering innenfor eget fag.  Vi er medlemmer av Akademisk Studieforbund (AKS).  Tilbud om kurs og liknende arrangementer oppdateres jevnlig i kalenderen og som nyheter på hjemmesiden, i tillegg til at det sendes ut separate invitasjoner.  ​

Profesjonell faglig oppdatering
NFIT sin standard for kontinuerlig profesjonell faglig oppdatering, PFO:
a. Tilleggsutdanning i profesjonell psykoterapi (utdanning / kurs)
b. Deltakelse i profesjonell veiledning for psykoterapipraksis (gjelder også likemannsveiledning og veiledning på veiledning)
c. Deltakelse ved psykoterapikonferanser / symposier
d. Organisatorisk arbeid med psykoterapi (verv, komitearbeid o.l.)
e. Oppdrag som veileder / lærer / foredragsholder eller forsker knyttet til psykoterapi og supervisjon
f. Bidragsyter i publikasjon av fagartikler, fagbøker, fagtidsskrift relatert til det psykososiale feltet
g. Organisert deltakelse i martial arts og andre former som fremmer oppmerksomt nærvær, og egentrening innenfor disse former
h. Egenterapi (individuelt / par / gruppesetting) som tar sikte på personlig og profesjonell utvikling
i. Deltakelse i kurs / utdanning i nærliggende, relevante fagområder (psykiatri, psykologi, sosiologi, antropologi, mental helse studier, sykepleie, rusomsorg, nevrobiologi, filosofi, etc.)

I rammen av 300 timer kan én kategori ikke telle mer enn 35% av PFO.  Variasjoner over år i siste seksårsperiode er innenfor standard.  
Skjema for dokumentasjon av profesjonell faglig oppdatering er vedlagt.