Egenterapi:
Godkjente integrative terapeuter har totalt 250 timer egenterapi som en del av sin kvalifisering. Vi anser det som nødvendige elementer i et utdanningsløp for psykoterapeuter (se også Sjøbergs artikkel nederst på siden). Dette er i tråd med kravene til Norsk Forbund for Psykoterapi. 170 timer oppnås gjennom egenterapi i utdanningsgruppen. I tillegg kommer 80 timer individualterapi i studentens egen regi, etter gjeldende retningslinjer. Godkjente individualterapeuter er fortrinnsvis psykoterapeuter med godkjent integrativ terapiutdanning, men også psykoterapeuter med norsk godkjenning; som psykiater, psykolog, familieterapeut, spesialist i psykisk helsearbeid eller spesialist i psykososialt arbeid. Terapi påbegynt før oppstart i videreutdanningen godkjennes normalt ikke.  NFIT har oversikt over godkjente integrative terapeuter som tilbyr studentpris.  

Kroppsorientert trening:
Integrativ terapi er en kroppsorientert terapiform. For å bli godkjent som integrativ terapeut, kreves regelmessig kroppsorientert bevegelsestrening over en toårsperiode i utdanningstiden. Eksempler på aktuelle treningsformer, er ulike former for martial arts (judo, aikido, taekwondo, tai chi, capoeira bl.a.), qigong, yoga, magedans, tango, o.l.  

Supervisjon:
I løpet av de to siste år har studentene 150 timer praksisrelatert supervisjon. Av disse er 110 timer organisert som utdanningsseminarer, mens 40 timer organiseres av studentene selv. Inntil 20 timer av egenorganisert supervisjon kan være etablert veiledning på egen arbeidsplass. Minimum 20 timer av egenorganisert supervisjon individuelt eller i smågruppe må være ledet av integrativ terapeut med MSc i integrativ supervisjon og coaching. Norsk Forening for Integrativ Terapi har oversikt over godkjente supervisorer som tilbyr studentpris.