Er du klar?!  For å videreutvikle deg i ditt nåværende yrke, eller kanskje begynne på noe helt nytt?! Og samtidig utvikle deg selv som menneske, bli mer kjent med deg selv og dine iboende muligheter såvel som reaksjonsmønstre, i fellesskap med andre? Da kan grunnutdanningen i integrativ terapi være noe for deg!  

Fra 2015 har første del av studiet, totalt fire semester med 50% studieprogresjon, vært en integrert del av studietilbudet på masternivå ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Studiet er samlingsbasert med to prosesseminarer og to fagseminarer hvert halvår, og kan fint kombineres med jobb. I prosesseminarene ligger fokus på selverfaring: det arbeides individuelt, parvis og i gruppe, med egne aktuelle problemstillinger. Teorien flettes sammen med selverfaring i en spennende prosess. Fagseminarene er mer teorirettede og temaorienterte, og gir dypere kunnskap om teori, metode og prosesser. De fire temaene som dekkes i løpet av disse to årene, er
    - korespondensmodellen; en relasjonsorientert handlingsteori (15 stp)
    - livsløpsperspektiv (15 stp)
- skapende menneske i relasjon til samfunn og natur (15 stp)
- terapeutisk intervensjon (15 stp)
(Se også studieplanen som er vedlagt nederst på siden)

Våre studenter er hovedsaklig fagpersoner med ulik erfaringsbakgrunn (se f.eks. vedlegget nederst på siden), som har minimum 3 års universitets- eller høgskoleutdanning innen helse- og velferdssektoren, pedagogikk eller tilsvarende. Annen utdanning på dette nivået krever i tillegg realkompetanse fra profesjonelt arbeid med mennesker innen relevante områder. Søkerne bør også ha minst ett års relevant arbeidserfaring innen helse, velferd eller pedagogisk virksomhet, og bør stå i et arbeidsforhold der de kan erfare ervervet kunnskap i direkte arbeid med mennesker.


Fullført studium danner grunnlaget for videreutdanning til integrativ terapeut, og kan også søkes innpasset i mastergraden i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Kostnadene er pr 2017 kroner 15000 pr semester, pluss reise- og oppholdsutgifter i tilknytning til samlinger, litteraturkostnader, obligatorisk egenterapi og trening.


Neste opptak planlegges til høsten 2020.  Hvis du synes dette virker interessant, er du hjertelig velkommen til å kontakte en av oss:
Fagansvarlige: Jan Sjøberg (tlf 99019707) og Ingunn Vatnøy (tlf 91631289)
Studentrepresentant: Hanne Vadum Madsen (tlf 48505073)