Integrativ terapi er

 -  en solid teoretisk og faglig forankret psykoterapeutisk retning

 -  rettet mot både individer og grupper, med fokus på helse, støtte, mestring og personlig utvikling

 -  ressursorientert, kroppsbevisst og kreativitetsfremmende, med blikk for hele mennesket i hele sin livssammenheng


Spesialitetskurs: psykopatologi - psykofarmakologi

Spesialitetskurs: psykopatologi - psykofarmakologi

Den 7. og 8. februar 2020 arrangerer vi et åpent spesialkurs innen psykopatologi og psykofarmakologi, i lokalene til USN Campus Drammen. Vi er glade for å ha fått Mirka Kraus, psykologspesialist i privat praksis, og Hilde Frøyland, klinisk farmasøyt og forfatter av bl.a. "Legemiddelsamtalen", som kursledere. Kurset har totalt 12 undervisningstimer. Kurset er åpent for både studenter, terapeuter og andre interesserte med relevant bakgrunn. Påmelding og mer informasjon om kursavgift, sted, m.m. fås ved kontakt med studieadministrator (Berit Aanesen, tlf 95051299, beritaanesen@gmail.com).

Les mer
H. Petzold / Økologiens betydning i psykoterapi

H. Petzold / Økologiens betydning i psykoterapi

Opptak fra prof. Dr. Hilarion Petzolds foredrag ved EAIT-konferansen i Oslo i juni - takk til Mette Gardell for filming!

Les mer
NFIT gratulerer!

NFIT gratulerer!

Nytt fra Sveits: Videreutdanning i Integrativ psykoterapi er akkreditert!

Les mer
Bokomtaler og andre refleksjoner

Bokomtaler og andre refleksjoner

Her samler vi en del nyere tekster som skrives, blant annet innenfor videreutdanningen. Forslag til tekster som kan deles her, er velkomne!

Les mer
Litteratursamling

Litteratursamling

Et utvalg av artikler, notater og annen integrativ-terapeutisk litteratur. Merk at alle kolon-tegn (:) i referansene er erstattet med understrek (_), og at kursivering i kildehenvisninger er utelatt. Enkelte lange titler er også avkortet med (...).

Les mer
NFIT er medlem av Akademisk Studieforbund.  Interessert i våre kurs og utdanninger? Ta kontakt for mer informasjon!