Her presenterer vi integrative terapeuter med tilleggsutdanning i supervisjon og coaching (MSc), og andre integrative terapeuter som tilbyr veiledning- og coachingtjenester.

Arild Stensland (40402748, arild@iav.no).  Praksis (begrenset omfang) i Stokkamyrvn 20 Forus, Sandnes.
Prosess- og utviklingskompetanse, strategi, veiledning, undervisning og workshops.  Ansvarlig for strategi og utviklingsprosesser i privat og offentlig sektor og frivillige organisasjoner. Undervist i Veiledning v/ Samfunnsvitenskapelig Institutt, Universitetet i Stavanger (UiS). Styreleder i Veiledernettverket Nosco som er den norske representanten i ANSE (nasjonale veilederorganisasjoner i 22 europeiske land). Workshops i Veiledning ved Europeiske sommeruniversitet. Omfattende ledererfaring som prosjektansvarlig, prosjektleder og daglig leder. Prosjektleder og fagansvarlig for Sommeruniversitetet i Stavanger i 2011; i samarbeid med UiS, Veiledernettverket Nosco og ANSE: «Inspiring moments in Supervision - How to promote change».

 
Gudrun Nordmo (90641841, gudrun.nordmo@gmail.com).  Praksis i Karl Johans gt 5, Oslo
Har langvarig erfaring med individuell veiledning / coaching og veiledningsgrupper:  individuell veiledning av ansatte i spesialisthelsetjenesten og innen helse og omsorgsyrker forøvrig, gruppeveiledning blant annet for ansatte i asylmottak, bofellesskap for enslige mindreårige, NAV.  Særlige fokusområder: tvungen migrasjon, traumeforståelse, egenomsorg.  Se også artikkelen "Kvalitetsbevissthet og helsefremmende samarbeid i asylmottak", Vatnøy og Nordmo 2009, i www.flyktning.net.


Heini Ringel, MSc supervisjon og coaching (90182062, heini@ringel.no).
Min erfaring med organisasjonsutvikling og supervisjon, kommunikasjonstrening og lederutvikling er fra et bredt fagområde.  Nå arbeider jeg som leder ved Oslo Universitetssykehus.  Jeg kan tilby relevante tidsavgrensede undervisningsoppdrag knyttet til klinikkledelse i rusbehandling og supervisjon knyttet til praksis for studenter i integrativ terapi.


Conflux kompetanse, Ingunn Vatnøy, MSc supervisjon og coaching (91631289, ingunn@conflux.no). Ruseløkkveien 59, Oslo
Jeg har allsidig og lang erfaring med organisasjonsutvikling, veiledning, kommunikasjonstrening og personalveiledning fra små og mellomstore bedrifter.  Jeg er emneansvarlig for utdanning i Psykoterapi: Integrativ terapi ved Høgskolen i Sørøst-Norge.  Eksempler på nåværende og tidligere oppdragsgivere: Nille AS, NRK, Regnskogfondet, Universitetet i Stavanger, Oslo Universitetssykehus, NAV, Viken senter for psykiatri og sjelesorg, RVTS øst, Oslo bispedømme, Krisesentre, RVTS, Hero, Mantaray filmbolag - blant mange.

Magritt Lundestad (95251936, magritt.lundestad@hioa.no), Knapstad / Østfold
Tilbyr kurs og forelesninger: integrativ supervisjon / veiledning - teoretisk ståsted - flerperspektivisk modell - profesjonsveiledning - ledelse - organisasjonsutvikling - arbeidsmiljø - å være i et yrke over tid - konflikthåndtering.   
Bakgrunn som barnehagelærer, nå førstelektor / førstelektor 2 på Høgskolen i Oslo og Akershus / Universitetet i Stavanger.  Utdanningen som Integrativ terapeut bruker jeg i hovedsak i videreutdanningsstudier i veiledning for ulike profesjonsgrupper som barnehagelærere, lærere, barnevernspedagoger, sykepleiere, NAV-ansatte, fengselsbetjenter m.m.