Integrativ Terapi
Til fremsiden
Hjem

Psykoterapi: Integrativ terapi

Utdanningen tilsvarer et studieomfang på 120 studiepoeng. I Norge tilbys utdanningens første del (60 studiepoeng) som videreutdanning på masternivå ved Høgskolen i Sørøst Norge, campus Drammen.

http://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/psykoterapi-integrativ-terapi/

Utdanningens andre del, i regi av Norsk Forening for Integrativ Terapi (NFIT)  og  Europäische Akademie für Psychosoziale Gesundheit (EAG) og Fritz Perls Institut (FPI), er et tilbud til de som har gjennomført utdanningen ved Høgskolen i Sørøst Norge.

http://www.eag-fpi.com

Studieplan

Utdanningens 1. del

Studieplan 2015-2017

Utdanningens 2. del

Utdanningens 2. del er under revisjon, dette er kun en antydende oversikt

Terapiutdanning påbygg på studiet ved HIBU
4 gruppekurs à 30t Supervisjonsseminar I, metodikk, 40t
Intensivseminar, 70t Supervisjonsseminar II, kasustikk, 40t
Teoriseminar, 24t Supervisjonsgruppe, 60t
Psykodrama, 40t Skriftlig oppgave

Tilstedeværelse i undervisning, selvstudium og obligatoriske innleveringer tilsvarer 60 studiepoeng

Oppmelding til eksamen krever også egenterapi og bevegelsestrening

Utdanningens annen del er under revisjon, dette presenters for å vise hovedstruktur. Endelig vil foreligge tidlig 2017. Les mer

Kontakt
Kontakt

Linker
Linker