Integrativ Terapi
Til fremsiden
Hjem

Hvem gjør hva

Styret

Styret er ansvarlig for daglig drift av foreningen. Det består av følgende personer:

  Navn Tlf, privat E-post
Leder Ingunn Vatnøy 91631289 ingunn@conflux.no
Kasserer Nils Johan Aulie 90693621 n-j-a@online.no
Sekretær Jan Sjøberg 99019707 jan.sjoberg@online.no
Styremedlem/internasjonalt ansvarlig Silvia Grøndahl 95111592 sgrdahl@gmail.com

Post til styret sendes til:
Norsk Forening for Integrativ Terapi, Røa terrasse 20, 0755 Oslo

Utdanning- og forskningsutvalg

Utdannings- og forskningsutvalg består av Ingunn Vatnøy, Jan Sjøberg og Silvia B. Grøndahl.

Kontaktperson for NFP

Nils Johan Aulie 90693621 n-j-a@online.no

Faglig etisk råd

Faglig etisk råd har rådgivende funksjon overfor styret i klagesaker fra klienter.

Navn Adresse Tlf, privat Tlf, arb E-post
Gudrun Nordmo Kjelsåsveien 2 C, 0488 Oslo 22227345/90641841 22168200 gudrun.nordmo@gmail.com
Ruth Eckhoff       ruth@musikk-og-bevegelse.no
Christopher Knill   90752475   chris.knill@hotmail.com

Valgkomité

Navn Adresse Tlf, privat E-post
Margrethe Sørensen   99640776 margretheso@hotmail.com
Christian Landmark Torpveien 18, 4550 Farsund 95772233 kam.chr@online.no

Kontakt
Kontakt

Linker
Linker