Utdanning innen Integrativ terapi

Publisert av Berit Aanesen den 23.09.17. Oppdatert 21.01.18.
På Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Drammen, kan du studere Integrativ terapi på masternivå. Første del av utdanningen er et deltidsstudium (60 studiepoeng) over fire semester, med fire samlinger per semester.  Studiet er både akademisk og praksisnært. Det krever at du trives med kompleksitet, at du er interessert i å utfordre deg selv både teoretisk og praktisk og at du vil tilegne deg kreative og bevegelsesterapeutiske metoder gjennom selverfaring i gruppeprosesser, i teoristudier og utprøving i praksis. 

Etter endt studium har du anledning til å delta i studiepåbygging (tilsvarende 60 stp) arrangert av NFIT i samarbeid med Europeisk akademi for psykososial helse, EAG.

Personer med helse- og velferdsfaglig utdanning og praksis innen psykisk helsearbeid kan også søke om innpassing av studiet i Mastergradsstudiet i Klinisk helsearbeid, studieretning psykisk helsearbeid.

For nærmere informasjon om utdanningen, anbefales det å kontakte Høgskolen, alternativt:
Fagansvarlig: Jan Sjøberg (tlf 99019707)
Studentrepresentanter: Hanne Vadum Madsen (tlf 48505073) og Berit Aanesen (tlf 95051299)