Kurs: Alvorlige psykiske sykdommer

Publisert av Berit Aanesen den 26.10.17. Oppdatert 05.02.18.

Kurssted: Ruseløkkveien 59, Oslo.  Tid: Søndag 11.2.2018, kl 11-19.

Norsk Forening for Integrativ Terapi har gleden av å invitere psykoterapeuter og andre interesserte til et faglig oppdateringskurs med psykologspesialist Mirka Kraus som foreleser.

Psykoterapeuter møter mennesker med alvorlige sykdommer, som ofte er avhengig av et tverrfaglig behandlingstilbud. Hvordan vurderer vi alvorlighetsgrad? Hvor godt er vi i stand til å hjelpe klienter videre til et tverrfaglig behandlingstilbud, som inkluderer spesialisthelsetjenesten? Dette kurset er en mulighet til å oppdatere kunnskap for å kunne identifisere komplekse alvorlige tilstander.

Mirka Kraus er spesialist i klinisk psykologi og privatpraktiserende psykolog.  Hun har mange års erfaring og driver i dag Klinikk 60 pluss.


Faglig innhold

Emnet skal gi en oversikt over psykopatologi og psykiske lidelser.  Kjennetegn og symptomer ved de mest vanlige alvorlige psykiske lidelser blir gjennomgått i forelesning.


Mål for læringsutbytte

Kunnskap

  • Oppdatert kunnskap om alvorlige psykiske lidelser


Ferdigheter

  • Kan redegjøre for kliniske observasjoner som kan tyde på alvorlige psykiske sykdomstilstander


Generell kompetanse

  • Kunnskap om hvordan man hjelper alvorlig syke videre inn i spesialisthelsetjenesten

  • Erkjenne sitt kompetansenivå og arbeide i tråd med norsk lovgivning som regulerer behandling av alvorlig syke


Kurset er godkjent som 6 t faglig oppdatering for medlemmer i NFIT.  

Pris: 1500,-  

Påmelding: via mail eller telefon til Berit Aanesen (beritaanesen@gmail.com, 95051299)