Integrativ terapi i rus- og avhengighetsbehandling

Publisert av Berit Aanesen den 05.01.18. Oppdatert 12.02.18.

Er rus og avhengighetsbehandling aktuelle temaer for deg?  Laila Olsen veileder på praksis i forhold til disse temaene, lørdag 24. februar.  Dette supervisjonsseminaret avholdes i Ruseløkkveien 59, Oslo, fra klokken 9:00 til ca kl 20:30, med gode pauser fordelt utover dagen.

Seminaret ledes av Laila Olsen, leder ved DPS poliklinikk Valdres.  Hun er integrativ terapeut med omfattende erfaring fra behandling innen dette feltet.  Hun har blant annet flere års erfaring som behandler og psykoterapeut i rusinstitusjoner med utrednings- og behandlingsansvar, hvor hun var delaktig i utvikling av behandlingstilbudet.  Hun har vært leder og koordinator for TSB team i DPS Valdres, med ansvar for utredning, behandling og vurdering for innleggelse i rusinstitusjon.  I tillegg har hun videreutdanning på masternivå i rus og avhengighet, fra UiO og Seraf.utover dagen.


Seminaret er beregnet på integrative terapeuter i praksis i tillegg til tredje års studenter.  For studentene er seminaret obligatorisk, for de øvrige godskrives det av NFIT som 10 timers faglig oppdatering.  Deltakeravgiften er satt til 500,-.  Kontakt studieadministrator på mail (beritaanesen@gmail.com) eller telefon (95051299) for å melde deg på!


Forberedelser: studentene har fått separat mail om forventede forberedelser samt ferdighetsmål, kunnskapsmål og kompetansemål.  Øvrige deltakere oppfordres til å ta med en enkel, anonymisert prosessbeskrivelse fra egen praksis (forutsetter selvfølgelig samtykke fra klient), alternativt å formulere praksisnære spørsmålsstillinger eller forestillinger om en terapeutisk prosess knyttet til temaet. 
Det foreslås at individuelle eller gruppebaserte forberedelser kan inkludere følgende spørsmål:
  • Hva er Recovery, hva er Tverrfaglig spesialistbehandling?  Hva ville det være å ha en integrativ tilnærming til rus- og avhengighetsbehandling?
  • Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet (sist oppdatert 240117)
Relevante linker:
Nasjonal kompetansetjeneste ROP (250911):  Nettverksmøter som metode i rusbehandling, Laila Olsen.
Retningslinjer fra Helsedirektoratet