Åpent fagseminar 5-7/4: lettere psykiske lidelser

Publisert av Berit Aanesen den 16.01.19.

Læringsmål og innhold i kurset:
Kunnskaper:
 ulike behandlingstilnærminger - som knyttes til en integrativ forståelse
 spekteret av ulike angstforstyrrelser og depresjonstilstander
 forståelse av ulike aspekter ved behandlingspraksis
Ferdigheter:
 Inkluderer menneskets livskontekst i helsefremmende arbeid
 kan formidle de mål og de metoder som er i fokus innen integrativ terapi
Generell kompetanse:
 grunnleggende forståelse og anvendelse av mål og metoder som er framstilt i integrativ terapis vitenskapsteoretiske grunnlag

Krav til forkunnskaper:
Undervisningen er på masternivå. Det kreves forkunnskaper på minimum bachelornivå, og arbeidserfaring fra arbeid med mennesker i psykososial kontekst.


Påmeldingsfrist 15. mars - se nærmere info i vedlegget.  Kurset har maks 16 plasser. Først påmeldt får først plass.
Kursavgift: Kr 3.500,- (medlemmer kr 3.200)