Integrativ Terapi
Til fremsiden
Hjem

Professor Dr. Hilarion Gottfried Petzold

Professor Dr. Hilarion Gottfried Petzold

Under arbeidet mot innføring av merverdiavgift for psykoterapi ønsket vi også å synliggjøre den viteskaplige bakgrunnen for Integrativ terapi. I denne forbindelse fremskaffet vi også en presentasjonen av den drivende kraften bak den faglige utviklingen av Integrativ terapi, professor Dr. Hilarion G. Petzold. Denne følger her i en oversatt og noe forkortet utgave.

(Anm. * : utøves fremdeles)

25.03.1944 Født i Kirchen/Sieg, som barn av Hugo Petzold og Irma Petzold-Heinz
1963 Artium i Paris
1964 - 1971 Studerte orientalsk teologi (1964-68), filosofi og psykologi (1964-71) ved Ecole Practique des Hautes Etudes/ Sorbonne og ved Institut St.Denis,Paris
1964 - 1971 Psykoanalyse og utdanning i Terapeutisk teater hos Vladimir Iljine
1968 - 1970 Utdanning i Gestaltterapi, ved Esalen Institute hos Fritz Perls
1968 dr. teol og dr. jur. can. (summa cum laude)
1969 Venia legendi for pastoral psykologi
1969 - 1972 Utdanning i psykodrama (graduering ved Moreno Institute Beacon, N.Y.), gruppedynamik og organisasjonsutvikling, ved National Training Laboratories, Bethel, Maine
1970 * Psykoterapeut i egen praksis og ved ulike behandlingsinstitusjoner
1971 dr. phil. (psykologi, med pedagogikk og filosofi) ved Institut St.Denis, Paris (cum laude)
1971 - 1985 Oppnevnt til professor for pastoral-psykologi ved den ortodokse filosofisk-teologiske høyskole Institut St.Denis, Paris
1971 - 1977 Studerte medisin, sosiologi og pedagogikk, ved universitetet i Düsseldorf
1969 - 1973 Deltidsstilling som leder for folkehøyskole og førskole-programmet i Büttgen
1971 - 1972 Undervisning ved pedagogisk høyskole Rheinland, avd. Neuss, ved avd. for psykologi, i gruppepsykoterapi og gruppedynamikk
1972 * Vitenskaplig leder ved Fritz Perls Institutt (FPI), Düsseldorf
1972 * Læreterapeut ved Fritz Perls Institutt for Integrativ terapi og gestaltterapi, ved Moreno Institute Beacon, N.Y. (Director of psychodrama) og som gruppedynamikk-trainer NTL, Bethel, Maine og SGGG
1972 - 1975 Undervisning ved Høyskole for sosialarbeit Düsseldorf, i gruppepsykoterapi, gruppedynamikk og arbeid med minoriteter
1974 * Supervisor og organisasjonsrådgiver ved avd. for systemsupervision ved Fritz Perls Institutt (FPI), Düsseldorf
1974 * Mange foredrag og gjesteundervisning ved ulike høyskole og universiteter
1976 - 1984 Gjestelærer for pastoral-psykologi og thanatoterapi ved Universitet i Graz, Østerrike, ved teologisk og medisinsk institutt
1977 - 1979 Studerte helse- og spesialpedagogikk ved universitet i Frankfurt
1977 - 1985 Undervisning ved avd. for helse- og spesialpedagogikk ved universitet i Frankfurt
1978 Gjesteprofessor ved Inst. for psykologi, Universitet Hamburg
1979 - 1985 Professor II for spesiell bevegelsesagogikk og bevegelsesterapi ved Frie Universitet Amsterdam
Des. 1979 dr. phil (helse- og spesialpedagogikk, med psykologi og sosiologi) ved prof. dr. A.Leber, universitet i Frankfurt, med avhandlingen om "Psykodrama-terapi i behandling av gamle mennesker" (summa cum laude)
1979 * Læresupervisor ved supervisions-utdanningen ved FPI / EAG
1982 * Vitenskaplig leder ved Europeisk Akademi for psykososial helse (EAG), Hückeswagen
1985 * Professor for psykologi, klinisk bevegelsesterapi og psykomotorikk ved Frie Universitet Amsterdam
1980 - 1989 Gjesteprofessor ved avd. for klinisk psykologi, universitet i Bern, Sveits,for opplevelsesaktiverende psykoterapi, og klinisk veileder for den psykologiske tjeneste ved universitetet i Bern
1989 -1996 Gjesteforeleser ved avd. for helsepedagogikk, Carl-Orff-Inst., Høyskole i Salzburg, Østerrike
1989 * Leder for det postgraduelle studieprogram for supervision ved Frie Universitet Amsterdam
1992 * Leder for institutt for terapiforskning ved Europeisk Akademi for psykososial helse (EAG), Hückeswagen
1993 Tildeling av "Bundesverdienstorden am Bande der BRD" for fortjeneste i arbeidet med psykoterapi på ulike områder
2000 Professor for psykotraumatologi og supervision ved Donau-Universitet i Krems, Østerrike

En utvalgt oversikt over bøker og artikler strekker seg over 3 hele sider.

Kontakt
Kontakt

Linker
Linker