Integrativ Terapi
Til fremsiden
Hjem

Profesjonell faglig oppdatering

NFIT sin standard for kontinuerlig profesjonell faglig oppdatering, PFO

  1. Tilleggsutdanning i profesjonell psykoterapi (utdanning/kurs).
  2. Deltagelse i profesjonell veiledning for psykoterapipraksis /gjelder også likemanns veiledning og veiledning på veiledning.
  3. Deltagelse ved psykoterapi konferanser/symposium.
  4. Organisatorisk arbeid med psykoterapi (verv, komite arbeid ol.).
  5. Oppdrag som veileder/lærer/foredragsholder eller forsker knyttet til psykoterapi og supervisjon.
  6. Bidragsyteri publikasjon av fagartikler, fagbøker, fagtidsskrift relatert til det psyko-sosiale feltet.
  7. Organisert deltagelse i martial arts og andre former som fremmer oppmerksomt nærvær og egentrening innenfor disse former.
  8. Egenterapi (individuelt/par/gruppe setting) som tar sikte på personlig og profesjonell utvikling.
  9. Deltagelse i kurs/ utdanning i nærliggende, relevante fagområder (psykiatri, psykologi, sosiologi, antropologi, mental helse studier, sykepleie, rusomsorg, nevrobiologi, filosofi, etc.).

I rammen av 300 timer kan en kategori ikke telle mer enn 35% av PFO Variasjoner over år i siste seksårsperiode er innenfor standard.

Skjema for dokumentering av Profesjonell faglig oppdatering

Kontakt
Kontakt

Linker
Linker