Integrativ Terapi
Til fremsiden
Hjem

Litteratur

Eckhoff, R: Vitenskapstreet som metode i hovedfagsarbeid

Goksøyr,T: Metateori om drømmearbeid

Grøndahl,S og Nordmo,G: Personlig suverenitet

Orth, I og Petzold,H Integrative Therapie, 2/1995: Oversatt av Svein Robberstad: Analyseskjemaet fra artikkelen:

Gruppeprosessanalyse: En heuristisk (”kunnskapsutviklende”) modell for integrativt arbeid i og med grupper

Orth, I: Body Pictures and Relational Body Pictures.

Leif Edward Ottesen: Evolutionary psychology: An emerging integrative perspective within the science and practice of psychology

Petzold,H og Orth,I: Integrative body and movement therapy:A multimodal approach to the 'body subject’

Petzold.H: Bibliografi for 1958 - 2009 med innføring.

Petzold,H. 2007c: Kernkonzepten der Integrativen Therapie,

Petzold, Leuenberg og Steffen, 1998:Sentrale grunnkonsepter i IT.

Petzold, Leuenberger & Steffan (1999), Terapeutiske Målsetninger i Integrativ terapi. Oversatt av S. Grøndahl.

Orth, I. & Petzold G.H., (1993). Det skapende mennesket, oversatt av H. Heinrich. (35s).

Petzold,H. 1977: Oversatt av Høydal, Fosshaug, Grøndahl: Teori og praksis for arbeid med drømmer.

Petzold, H. Terapeutens rolle og det terapeutiske forhold i integrativ terapi, (oversatt av T.G. Nystad)

Schweighofer A: Kleines Wörtherbuch der Integrativen Therapi

Vatnøy, Ingunn: Helse- og sykdoms forståelse i integrativ terapi

Vatnøy, I og Nordmo.G. Kvalitetsbevissthet og helsefremmende samarbeid i asylmottak

Vatnøy, I: Prosessuell diagnostikk

Kontakt
Kontakt

Linker
Linker